CBF-Erkenningspaspoort

Day for Change

Duurzame economische ontwikkeling bevorderen om bij te aan een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd armoede en ongelijkheid verminderen: -Duurzame economische groei stimuleren: voor mens, dier en planeet -Iedereen toegang tot kwalitatief onderwijs: talent benutten en zelfstandig bestaan opbouwen -Bewustwording rondom duurzame consumptie en productie versterken

Dit is waar we trots op zijn

Ondernemerschapsonderwijs in de context van wereldwijde duurzame economische ontwikkeling, vormt een generatie ondernemende wereldburgers, die kansen grijpt, zowel m.b.t het verwerven van een eigen inkomen als m.b.t het bereiken van sociale verandering.

Medewerkers

1

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2012

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 210.010

Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling noodzakelijk is voor een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen. Wij willen helpen een nieuwe generatie bewuste wereldburgers te vormen die bij dragen aan een eerlijker wereld.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 171.524

  1. DfC Actie (10-16 jaar) - ondernemersvaardigheden en - houding - bewustwording waarde en rol van geld - stimuleren wereldburgerschap
  2. Ondernemende Helden (16-24 jaar) - (online) start-up academy - duurzaam ondernemerschap en economische ontw. in de regio Achterhoek
  3. Aanbieden van gastlessen rondom wereldburgerschap, duurzaamheid en (omgaan) met geld voor vmbo, havo, vwo en mbo.
  4. Ontwikkelen lesmateriaal rondom wereldburgerschap, duurzaamheid en nieuwe economie i.s.m. andere partijen voor het middelbaar onderwijs.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 199.136

Vermogensfondsen en subsidies Bijdragen van scholen Sponsorships met het bedrijfsleven Incidentele particuliere donaties

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?