CBF-Erkenningspaspoort

Dierenopvangcentrum Amsterdam

Dierenleed voorkomen en dierenleed verkleinen, door hulp aan huisdieren en eigenaren van huisdieren. Alle zwerfhuisdieren zijn welkom.

Dit willen we oplossen

Opvang van zwerfdieren (hond, kat en konijn) en dieren die mishandeld of zonder eigenaar zijn. Zo goed mogelijke zorg verlenen om snelle herplaatsing te bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Zeer hoog % dieren kunnen wij tijdens de opvang weer opknappen, waardoor herplaatsing mogelijk is. Wij hebben veel medische expertise en gedragsdeskundigheid in huis. Daarnaast hebben wij veel voorzieningen op een zeer hoog niveau, die bijdragen aan stressreductie.

Medewerkers

31,8

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

319

Erkend sinds

01 mei 2019

Sector

Dieren

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.164.318

Wij hebben drie pijlers: 1) Instroom verminderen door het herstellen van een verstoorder relatie tussen eigenaar en dier. 2) Beter en gerichtere zorg voor opgenomen dieren, waardoor sneller plaatsing mogelijk is. 3) Huisvesting verbeteren

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 2.643.439

  1. Wij willen jaarlijks de instroom met 10% verminderen.
  2. Wij willen de verblijfsdagen terugbrengen tot 40 dagen.
  3. De huisvesting verder te verbeteren en zo veel mogelijk aan te passen aan de behoeftes van het individuele dier.
  4. *Meer educatie voor bestaande huisdiereigenaren *Meer begeleiding van nieuwe huisdiereigenaren *Terugval van geplaatste dieren voorkomen

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.775.280

Donateurs zijn voor ons de belangrijkste inkomstenbron en daarnaast krijgen wij van verschillende gemeentes en overheidsinstellingen een bijdrage voor de dienstverlening aan een stad of streek.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?