CBF-Erkenningspaspoort

Interserve Nederland

To see lives and communities transformed through encounter with Jesus Christ.

Dit willen we oplossen

Ruim twee derde van de wereldbevolking woont in Azië en de Arabische wereld. De meeste van deze meer dan 5 miljard mensen hebben nog nooit het evangelie gehoord of een christen ontmoet. Er heerst bovendien grote armoede. Er zijn weinig kerken. Daarom werkt Interserve juist daar.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er Arabieren en Aziaten zijn die Jezus Christus gaan volgen in hun leven omdat ze met onze zendelingen hebben samengewerkt waardoor er ook onrecht of armoede wordt bestreden.

Medewerkers

5,06

Actief gebied

15 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

24 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.402.622

Door Christen-professionals uit te zenden naar Azië en Arabische Wereld, kunnen ze op een holisitische manier meewerken in hun beroep aan armoedebestrijding, onrecht én een getuigen zijn van het unieke verlossingswerk van Jezus die ellende/schuld vervangt door echte liefde.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 1.272.959

  1. Uitzenden van Christen-professionals naar Azië en Arabische Wereld die hun beroep uitoefenen en samen werken met hun lokale collega's.
  2. Bewustwording creëren en voorlichting geven bij kerken en christenen over Jezus' opdracht om onder alle volken discipelen van Jezus te maken
  3. Het voorbereiden en toerusten van onze zendelingen, zodat ze optimaal floreren in hun werk en wonen in Azië.
  4. Zending onder migranten uit Azië die in Nederland wonen, stimuleren en promoten onder Nederlandse kerken.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.464.584

Fondsenwerving onder kerken, particulieren, bedrijven en fondsen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?