CBF-Erkenningspaspoort

Kind en Brandwond

Behandeling en nazorg voor kinderen met brandwonden die niet in het reguliere medische circuit wordt gegeven

Dit willen we oplossen

Stichting Kind en Brandwond wil bijdragen aan een optimale zorg voor kind en ouders tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis. We zien dit aanvullend op de reguliere zorg in de brandwondencentra. Het ontmoeten en leren kennen van lotgenoten (voor zowel ouders als kinderen)

Dit is waar we trots op zijn

Bij al onze projecten is het faciliteren van lotgenoten contact een centraal punt. We houden met het organiseren en invullen van de activiteiten rekening met het samen dingen doen en/of samen over dingen spreken.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2010

Sector

Welzijn

Doelgroep

Kinderen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2022

€ 89.688

Bij al onze projecten is het faciliteren van lotgenoten contact een centraal punt. We houden met het organiseren en invullen van de activiteiten rekening met het samen dingen doen en/of samen over dingen spreken. De precieze invulling is onder andere afhankelijk van leeftijd van

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2022 aan het maatschappelijk doel

€ 72.157

  1. 1. Ondersteuning van de brandwondencentra welke in de gelegenheid worden gesteld een bedrag vrij te besteden voor aanschaf van speelgoed.
  2. 2. De vakantieweken ; De kinderweek voor de leeftijd 8 tot 11 jaar De tienerweek 11 tot 14 jaar De jongerenweek voor 14 tot 18 jaar
  3. 3. Brandwondendag;
  4. 4. Familieweekenden

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2022

€ 35.463

Donateurs; Eenmalige giften; Nalatenschappen, Fondsenwerving i.s.m NBS; eigen bijdragen deelnemers vakantieweken; Baten uit beleggingen en (spaar)rekeningen; Lotenopbrengst Vriendenloterij..

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?