CBF-Erkenningspaspoort

NOC*NSF

NOC*NSF bevordert en stimuleert topsport en sportparticipatie in Nederland. Want, we winnen veel met sport.

Dit willen we oplossen

Het nog meer winnen met sport. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden.

Dit is waar we trots op zijn

meer medailles in meer sporten behaald én sportparticipatie/ sportdeelname in Nederland behoort tot één van de hoogste van de wereld.

Medewerkers

303

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2007

Sector

Welzijn

Doelgroep

Overig

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2021)

€ 148.219.000

De ambitie is tweeledig: met de Nederlandse sport meer sportplezier en meer mensen in beweging met meer impact met TeamNL (topsport) meer medailles in meer sporten met meer impact.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2021)

€ 126.536.000

  1. Optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen.
  2. De beste Nederlandse sporters te laten excelleren (middels topsportprogramma's).
  3. Zoveel mogelijk Nederlanders te laten profiteren van de kracht van sport (middels promotie van sport).
  4. De kwaliteit en kracht van de sportsector door te ontwikkelen (vanuit de branche organisatie).

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2021)

€ 148.275.000

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: contributies leden, subsidies, en sponsoring.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?