CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van philharmonie zuidnederland

Het behoud van symfonische muziek in Zuid-Nederland en philharmonie zuidnederland in het bijzonder.

Dit willen we oplossen

De Stichting Vrienden wil meer publiek, Vrienden en financiële middelen voor philharmonie zuidnederland.

Dit is waar we trots op zijn

De Stichting Vrienden kent een lange traditie waarin de stichting van betekenis is voor philharmonie zuidnederland

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

35

Erkend sinds

01 juni 2017

Sector

Kunst en cultuur

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Dit gaven we uit in 2021

€ 293.029

Meer publiek en Vrienden voor het orkest, waarmee het draagvlak voor philharmonie zuidnederland in Zuid-Nederland versterkt wordt en de financiële middelen voor het orkest vergroot.

Zo bereiken we ons doel

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel

€ 216.000

  1. Door het initiëren van wervingsactiviteiten-campagnes, informatiebijeenkomsten en speciale acties
  2. Door het aanbieden van diverse mogelijkheden om het orkest te ondersteunen.

Zo komen wij aan ons geld

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 427.770

de stichting Vrienden haalt haar inkomsten uit bijdragen van particulieren en zakelijke begunstigers

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?