Skip to main content
Close Menu

Gezamenlijke hulpacties

Klik op het pijltje helemaal rechts naast de naam van de hulpactie om naar een specifieke gezamenlijke hulpactie te zoeken.

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nationale Actie Help Slachtoffers SyriŽ (voorlopige resultaten)

Financiële verslagperiode

25-03-2013 t/m 16-07-2013

Scroll horizontaal voor meer info
Baten
Giften 4.900
Bijdrage overheden -
Bijdrage stichting DOEN -
Nationale Postcode Loterij -
Nog beschikbaar uit voorgaande acties -
Rente -
Totale baten 4.900
Kosten samenwerkingsverband -
Kosten deelnemers -
Beschikbaar voor het doel van de actie 4.900
 
Verdeeld onder deelnemers:
Cordaid, Stichting 1.115
Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 1.015
Oxfam Novib, Stichting 328
Unicef, Stichting Nederlands Comité 800
Kerkinactie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN 531
Save the Children Nederland, Stichting 226
Terre des Hommes Nederland, Stichting 49
World Vision Nederland, Stichting 92
Tear, Stichting (tot 1-1-2012) -
Vluchteling, Stichting 253
Artsen zonder Grenzen, Vereniging (tot 15-2-2006) -
 
Verdeeld onder gastdeelnemers:
Dorcas Hulp Nederland, Stichting -
Habitat for Humanity Nederland, Stichting -
VNG Internationaal -
Care Nederland, Stichting 365
Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting -
Plan Nederland, Stichting
SOS Kinderdorpen, Stichting Nederlandse Vrienden der -
Hivos, Stichting -
ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting -
Family Help Programme, Stichting -
Zeister Zendingsgenootschap, Vereniging -
IKV Pax Christi, St. Samenwerkingsverband -
TNT met World Food Programme (WFP) -
Stedenbanden Nederland - Nicaragua
Rampenfonds -
Truck Aid, Stichting -
Tweede Wereldcentrum, Stichting -
Teruggestort op giro 555 -
Totaal 4.774