Skip to main content
Close Menu

Legitimatie

Wanneer u wordt benaderd door een geldinzamelaar, check dan of deze een deugdelijk legitimatiebewijs bij zich draagt van de collecterende organisatie.

Check het goede doel

Check de naam van de goededoelenorganisatie alvorens er geld aan te geven. U kunt de naam invoeren in het Register goede doelen op www.cbf.nl.

Erkenning

Let op de erkenning door toezichthouder CBF. Deze geeft aan dat de goededoelenorganisatie zich door het CBF heeft laten beoordelen, waardoor u met vertrouwen kunt geven.

Vraag om toelichting

Vraag de geldinzamelaar bij twijfel om een nadere toelichting - een oprechte fondsenwerver zal met plezier uw vragen beantwoorden en uitleg geven over het werk van de betreffende goededoelenorganisatie.

Vast of mobiel nummer

Op de fondsenwervende materialen zou de naam van de goededoelenorganisatie moeten staan en een vast telefoonnummer. Pas op voor degenen met alleen een mobiel nummer.

Meld onraad!

Wanneer u deze dingen heeft gecheckt en denkt dat er sprake is van een niet-juiste inzameling, verzoeken wij u dit te melden bij uw gemeente en om het klachtenformulier in te vullen op onze website.

Legitimiteit collecte

Wanneer u wilt doneren, maar twijfelt aan de legitimiteit van een collecte, adviseren wij u om uw donatie rechtstreeks over te maken aan de goededoelenorganisatie.

Check of er toestemming is

Om na te gaan of een fondsenwerver een vergunning heeft om geld in te zamelen in een openbare ruimte, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wanneer er sprake is van een particuliere ruimte (zoals een café of een kantoor), check dan bij de eigenaar of de medewerkers of hiervoor toestemming is gegeven. Wanneer u twijfelt over iemand die geld inzamelt in de metro of op het station, check dan of er toestemming is gegeven bij het vervoerbedrijf of bij een NS-medewerker.