Over het CBF

Vragen en signalen

Bij het CBF kan iedereen terecht met vragen en signalen over de goededoelensector. Ontdek hier hoe wij omgaan met binnenkomende vragen en signalen.

Informatietaak

Je kan contact opnemen met het CBF wanneer je vragen hebt over:

  • Erkende Goede Doelen

  • CBF-Erkenning

  • goededoelensector

  • donateurswerving

  • collecte

  • normen

Alle vragen en signalen worden beantwoord en geregistreerd door de medewerker Informatie en Reactief Toezicht. We onderzoeken de binnengekomen vragen en signalen. Zo krijgen we inzicht in de ontwikkelingen binnen de goededoelensector.

Wanneer het signaal gaat over een Erkend Goed Doel, kan het leiden tot Reactief toezicht. Het CBF heeft geen formele bevoegdheid om op te treden tegen niet-erkende organisaties. Het toezicht op goede doelen is geregeld vanuit zelfregulering. Dat betekent dat goede doelen zelf kiezen of zij zich door het CBF laten toetsen. Daarom behandelt het CBF signalen niet inhoudelijk wanneer ze gaan over niet-erkende organisaties. Wel kan het CBF je ondersteunen, wanneer je iets kwijt wil over niet-erkende organisaties. Indien nodig verwijst het CBF je door naar instanties (zoals de consumentenbond of de politie) die kunnen helpen. Bij veelvuldige klachten over niet-erkende organisaties plaatsen wij een waarschuwing op de website en/of geven we het signaal door aan organisaties die bevoegd zijn om hiertegen op te treden, zoals de politie of het Openbaar Ministerie.

Reactief toezicht

Reactief toezicht betekent dat we toezicht houden op basis van binnenkomende signalen. Signalen vallen onder het reactief toezicht, wanneer het gaat om:

  • Signalen die erop wijzen dat een Erkend Goed Doel niet (meer) aan de normen voldoet

  • Integriteitsmeldingen die wij ontvangen van Erkende Goede Doelen zelf

Signalen over Erkende Goede Doelen

Je kan contact met ons opnemen wanneer je informatie hebt wat erop wijst dat een Erkend Goed Doel niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet. Het CBF gebruikt deze informatie om te controleren of de organisatie voldoet aan de Erkenningsregeling. Als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden van de Erkenning, maken wij duidelijke afspraken om dit te verbeteren. Wanneer wij geen verbetering zien, kunnen wij ze de status Verscherpt Toezicht geven of de Erkenning intrekken.

Wij waarderen informatie over de Erkende Goede Doelen. Het helpt ons onze rol als toezichthouder goed te vervullen. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen. Door de vertrouwensrelatie tussen het CBF en de Erkende organisatie, word je niet (inhoudelijk) op de hoogte gehouden van de stappen en/of afspraken tussen het CBF en de organisatie.

Integriteitsmelding

Erkende Goede Doelen zijn verplicht misstanden te melden bij het CBF. Ze moeten het CBF actief informeren als er aanwijzingen zijn van ernstig grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, financiële schendingen en/of interpersoonlijke schendingen. Daarnaast moeten ze het melden wanneer ze niet meer aan de normen voldoen. Dit doen ze bij het Meldpunt voor Erkende Goede Doelen. Een auditor van team Toezicht, dat het meldpunt beheert, beoordeelt de melding. Er wordt gekeken hoe de organisatie omgaat met de melding en welke stappen ze hebben gezet. Als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden van de Erkenning, maken wij duidelijke afspraken om dit te verbeteren. Wanneer wij geen verbetering zien, kunnen wij ze de status Verscherpt Toezicht geven of de Erkenning intrekken.

Erkende Goede Doelen moeten een goede klachtenprocedure hebben. Dit staat ook in de normen. Klachten over Erkende Goede Doelen moeten daarom altijd naar het goede doel zelf worden gestuurd. Wanneer dit niet gebeurt, kan er contact opgenomen worden met het CBF. Dat wijst er namelijk op dat de organisatie niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet. Wij onderzoeken dan de klachtenafhandeling. Het CBF gaat niet inhoudelijk in op de klacht.  

Vragen en signalen worden beantwoord en geregistreerd door onze medewerker Informatie en Reactief Toezicht. Wanneer een er een melding wordt gedaan binnen het Reactief toezicht, wordt dit afgehandeld door de aangewezen auditor.

Wanneer wij signalen ontvangen van een Erkend Goed Doel, spreken wij ze hierop aan. Wanneer er blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de Erkenningsregeling, kunnen wij een onderzoek starten. Daarnaast nemen wij contact op met gemeenten als er over een niet-erkende organisatie veel klachten komen uit die gemeente. Bij ernstige signalen nemen we contact op met het Openbaar Ministerie.

Alle vragen en signalen worden geregistreerd. Zo kunnen wij analyses maken over de verschillende soorten vragen en signalen. Aan de hand van deze analyses weten wij wat er speelt in de samenleving. Daar kunnen wij als toezichthouder op inspelen.