Stand van zaken IKL

De inmiddels demissionaire raad van toezicht van IKL heeft enige tijd geleden opdracht gegeven tot het doen van een governance-onderzoek door prof. dr. ir. Rienk Goodijk. Dit naar aanleiding van de bevindingen van een onderzoeksjournalist van de NRC waarbij belangenverstrengeling en tekortschietend toezicht werden beschreven.

Zoals met de demissionaire raad van toezicht was afgesproken, heeft het CBF direct na afronding van dit onderzoek het rapport ontvangen.

Het is een evenwichtig rapport met krachtige conclusies, dat ook rekening houdt met de context waarin IKL zich heeft bevonden.

Het CBF handhaaft het Verscherpt Toezicht en hoopt dat een nieuwe (tijdelijke) raad van toezicht snel zal aantreden om samen met een nieuwe directeur-bestuurder en de werkorganisatie zaken op orde te brengen.
 

Eerder bericht, van 26 maart 2021:

Het CBF stelt IKL onder verscherpt toezicht

Het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, stelt het IKL na een gesprek met de raad van toezicht vandaag onder verscherpt toezicht.

Met IKL stond al een afspraak gepland op 7 april met betrekking tot de hertoetsing die het CBF eens in de 3/4 jaar uitvoert bij Erkende organisaties. Tijdens deskresearch voor deze hertoetsing zijn er vragen gerezen over onder andere de directiebeloning. Met het oog op nieuwe informatie die deze week via NRC aan het licht is gekomen, heeft het CBF het gesprek vervroegd. Dit gesprek heeft vandaag plaatsgevonden tussen de directie van het CBF en leden van de raad van toezicht van IKL.

Harmienke Kloeze, directeur CBF: “Het gesprek is er om hoor en  wederhoor toe te passen zodat we zelf als toezichthouder informatie krijgen over de gang van zaken. Gezien de ernst van de situatie stellen we IKL onder verscherpt toezicht.”

We waarderen het dat de raad van toezicht haar verantwoordelijkheid neemt en aftreedt.

De raad van toezicht van IKL heeft maatregelen genomen om orde op zaken te stellen. De directeur is uit zijn functie ontheven en zal niet terugkeren. Daarnaast heeft de raad van toezicht zowel een intern onderzoek ingesteld als een extern onderzoek uitgezet bij een onafhankelijk bureau.

In het kader van het verscherpt toezicht is afgesproken dat er regelmatig contact zal zijn met de afgetreden en nieuw aan te stellen raad van toezicht en het CBF. Over ongeveer vijf weken worden de resultaten van het externe onderzoek verwacht. Die resultaten worden met het CBF gedeeld.

Dan wordt de status van de Erkenning opnieuw beoordeeld.