Toezicht op goeddoen

Erkenning aanvragen

De CBF-Erkenning: hét keurmerk voor goede doelen in Nederland. Verhoog donateursvertrouwen en bewijs jouw inzet voor transparantie. Start hier jouw pad naar de Erkenning.

Elk gevestigd goed doel of culturele instelling, groot of klein, kan de Erkenning aanvragen. Dat geldt ook voor andere fondsenwervende organisaties, zoals universiteitsfondsen, ziekenhuizen, universitaire medische centra en musea.

Voor het aanvragen van de CBF-Erkenning gelden de volgende voorwaarden:

 1. De organisatie is gevestigd in Nederland.

 2. Er is geen winstoogmerk.

 3. De organisatie heeft een maatschappelijke doelstelling.

 4. De organisatie werft fondsen.

 5. Er wordt een beroep gedaan op de steun van het publiek, bedrijven, loterijen of vermogensfondsen. Steun kan bestaan uit geld, goederen of de inzet van vrijwilligers.

 6. De organisatie beschikt over minimaal één afgeronde jaarrekening.

Categorie

Om te bepalen in welke categorie jouw goede doel valt voor de CBF-Erkenning, bekijk jouw totale opbrengsten van het afgelopen boekjaar:

 • Categorie A tot 50K: totale opbrengsten tussen € 0,- en €50.000,-

 • Categorie A: totale opbrengsten tussen €50.000,- en €100.000,-

 • Categorie B: totale opbrengsten tussen € 100.000,- en € 500.000,-

 • Categorie C: totale opbrengsten tussen € 500.000,- en € 2.000.000,-

 • Categorie D: totale opbrengsten van € 2.000.000 of meer

Het proces voor de CBF-Erkenning hangt af van jouw categorie:
- Voor categorie A tot 50K en A t/m B, dien je je aanvraag online in.
- Val je onder categorie C of D, dan is de eerste stap een vrijblijvend kennismakingsgesprek met senior auditor Cees Toor, c.toor@cbf.nl of 020 – 417 00 03.

Aanvraagprocedure

Kleinere goede doelen vragen de Erkenning uitsluitend online aan.

1. Onlineaanvraag: bij de onlineaanvraag lever je enkele algemene gegevens aan. Daarna ontvang je een e-mail met inloggegevens voor Mijn CBF. In deze beveiligde onlineomgeving lever je alle noodzakelijke informatie en benodigde documenten aan. Wanneer alle informatie is aangeleverd, word je per e-mail gevraagd om de toetsingskosten te betalen. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, is de aanvraag compleet.

2. Toetsing: wij toetsen de informatie en documenten en bespreken de uitkomsten in een telefonisch gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle toetsingsnormen te voldoen. Bekijk hier de toetsingsnormen voor categorie A tot 50K en voor categorie A en B.

3. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo gebruiken en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.

4. Eenmaal Erkend: jaarlijks actualiseer je de gegevens van jouw organisatie. Op basis hiervan doen wij een jaarlijkse toetsing op o.a. jouw jaarverslag.

Bekijk de routekaart voor meer informatie.

Bekijk hier de tarieven.

>> Start hier jouw online aanvraag.

Grotere goede doelen vragen de Erkenning aan door contact op te nemen via 020 – 238 91 04 of erkenning@cbf.nl.

 1. Kennismaking: voorafgaand aan je aanvraag maken we graag nader kennis. In een gesprek op ons kantoor bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij een aanvraag en hoe het proces verloopt.

 2. Onlineaanvraag: Start je onlineaanvraag bij Mijn CBF door een account aan te maken op https://mijn.cbf.nl/nieuwe-aanvraag, waarna je de benodigde documenten kunt aanleveren en de toetsingsbijdrage voldoen.

 3. Toetsing: we toetsen aangeleverde informatie en documenten. We maken een conceptrapport en bespreken dit in een gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle toetsingsnormen te voldoen. Hierover maken we heldere afspraken.

 4. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo gebruiken en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.

 5. Eenmaal Erkend: jaarlijks actualiseer je de gegevens van jouw organisatie. Op basis hiervan doen wij een jaarlijkse toetsing. Elke 3 jaar is er een volledige hertoetsing.

Bekijk de routekaart voor meer informatie.

Bekijk hier de tarieven.

Start jouw aanvraag door eerst contact op te nemen met senior auditor Cees Toor, c.toor@cbf.nl of 020 – 238 91 04.

CBF-Erkenning voor startende organisaties

Het CBF hanteert een aantal randvoorwaarden voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen. De volgende zaken moeten aanwezig zijn, voordat een organisatie de Erkenning aan kan vragen:

 • Statuten

 • KvK-uittreksel

 • Beleidsplan met onderliggende begroting

 • Jaarrekening inclusief verklaring kascommissie of samenstellingsverklaring

 • Onafhankelijk bestuur (minimaal drie leden losstaand van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisatie)

Het CBF kan een organisatie alleen toetsen als er sprake is van een bewezen staat van dienst. Voor een startende organisatie betekent dit dat zij alleen de aanvraag indient wanneer zij aan bovenstaande randvoorwaarden voldoet.

Er zijn altijd uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op met onze helpdesk Erkenning via 020-238 91 04 of erkenning@cbf.nl.

Categorie A tot 50K, A en B

Erkenning aanvragen

Categorie C en D
Om Erkenning aan te vragen in categorie C en D, plan een kennismakingsgeprek in met senior auditor Cees Toor:

E-mail: c.toor@cbf.nl
Telefoon: 020 – 238 91 04

Heb je nog algemene vragen over de Erkenning? Neem contact met ons op via:

E-mail: erkenning@cbf.nl
Telefoon: 020 – 238 91 04