Voor het aanvragen van de CBF-Erkenning gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is gevestigd in Nederland

 • Er is geen winstoogmerk

 • De organisatie heeft een maatschappelijke doelstelling

 • De organisatie werft fondsen

 • Je doet hiervoor een beroep op de steun van het publiek, bedrijven, loterijen of vermogensfondsen. Steun kan bestaan uit geld, goederen of de inzet van vrijwilligers

Elk gevestigd goed doel of culturele instelling, groot of klein, kan de Erkenning aanvragen. Dat geldt ook voor andere fondsenwervende organisaties, zoals universiteitsfondsen, ziekenhuizen, universitaire medische centra en musea.

Aanvraagprocedure

Kleinere goede doelen vragen de Erkenning uitsluitend online aan.

1. Onlineaanvraag: bij de onlineaanvraag lever je enkele algemene gegevens aan. Daarna ontvang je een e-mail met inloggegevens voor Mijn CBF. In deze beveiligde onlineomgeving lever je alle noodzakelijke informatie en documenten aan. Wanneer alle informatie is aangeleverd, word je per e-mail gevraagd om de toetsingskosten te betalen. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, is de aanvraag compleet.

2. Toetsing: wij toetsen de informatie en documenten en bespreken de uitkomsten in een telefonisch gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle toetsingsnormen te voldoen.

3. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo gebruiken en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.

4. Eenmaal Erkend: jaarlijks actualiseer je de gegevens van jouw organisatie. Op basis hiervan doen wij een jaarlijkse toetsing.

Bekijk de routekaart voor meer informatie.

Grotere goede doelen vragen de Erkenning aan door contact op te nemen via 020 – 238 91 04 of erkenning@cbf.nl.

 1. Kennismaking: voorafgaand aan je aanvraag maken we graag nader kennis. In een gesprek op ons kantoor bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij een aanvraag en hoe het proces verloopt.

 2. Onlineaanvraag: je aanvraag verloopt verder digitaal via Mijn CBF. In deze beveiligde onlineomgeving lever je de benodigde documenten aan. Ook betaal je de toetsingsbijdrage.

 3. Toetsing: we toetsen aangeleverde informatie en documenten. We maken een conceptrapport en bespreken dit in een gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle toetsingsnormen te voldoen. Hierover maken we heldere afspraken.

 4. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo gebruiken en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.

 5. Eenmaal Erkend: jaarlijks actualiseer je de gegevens van jouw organisatie. Op basis hiervan doen wij een jaarlijkse toetsing. Elke 3 jaar is er een volledige hertoetsing.

Bekijk de routekaart voor meer informatie.

CBF-Erkenning voor startende organisaties

Het CBF hanteert een aantal randvoorwaarden voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen. De volgende zaken moeten aanwezig zijn, voordat een organisatie de Erkenning aan kan vragen:

 • Statuten

 • KvK-uittreksel

 • Beleidsplan met onderliggende begroting

 • Jaarrekening inclusief verklaring kascommissie of samenstellingsverklaring

 • Onafhankelijk bestuur (minimaal drie leden losstaand van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisatie)

Het CBF kan een organisatie alleen toetsen als er sprake is van een bewezen staat van dienst. Voor een startende organisatie betekent dit dat zij alleen de aanvraag indient wanneer zij aan bovenstaande randvoorwaarden voldoet.

Er zijn altijd uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op met onze helpdesk Erkenning via 020-238 91 04 of erkenning@cbf.nl.

Categorie A tot 50K, A en B

Erkenning aanvragen

Categorie C en D
Grotere goede doelen vragen de Erkenning aan door contact op te nemen via:

E-mail: erkenning@cbf.nl
Telefoon: 020 – 238 91 04

Heb je nog vragen of wil je weten wat de Erkenning voor jou kan betekenen? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek met Cees Toor (senior auditor).

Telefoon: 020 – 238 91 04
E-mail: c.toor@cbf.nl