Raad voor Accreditatie

Het CBF is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

Het CBF is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratienummer C-130. De RvA is de nationale accreditatie-instantie die controleert of beoordelende organisaties (zoals toezichthouders) deskundig, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan. Het is eigenlijk een controle van de controle. Ook kijkt de Raad naar de procesbewaking en de verbetercultuur bij dit soort organisaties.

Bij het controleren van beoordelende organisaties maakt de RvA gebruik van internationale normen. Organisaties die aan de normen voldoen, krijgen een formele accreditatie. Ga voor meer informatie naar de website van de Raad voor Accreditatie.