Veelgestelde vragen

Delen

Vragen over CBF

Nee, het CBF is geen overheidsinstelling. In Nederland is het toezicht op goede doelen niet geregeld vanuit de overheid, maar door de goededoelensector zelf. Het CBF is een stichting.

In het Erkenningsstelsel zitten 3 partijen:

 1. Commissie Normstelling: een onafhankelijke commissie die de normen bepaald

 2. CBF: onafhankelijke toezichthouder die organisaties toetst op de normen

 3. Goede Doelen Nederland: de branchevereniging voor goede doelen

Ongeveer twee derde van onze inkomsten bestaat uit bijdragen van Erkende Goede Doelen. Dit geld gebruiken we vooral voor de toetsingen. Ook organiseren wij sectorbrede activiteiten, waardoor goede doelen van elkaar kunnen leren en zich verder kunnen professionaliseren.

Een deel van de inkomsten bestaat uit een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, uit bijdragen van gemeenten en uit overige inkomsten. Deze spreiding draagt bij aan onze onafhankelijkheid. De exacte cijfers zijn terug te vinden in ons jaarverslag.

De Commissie Normstelling stelt de normen vast waaraan Erkende organisaties moeten voldoen. Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen aan deze kwaliteitseisen voldoen. Naast het CBF en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland is de Commissie Normstelling de derde partij in de Erkenningsregeling. Wijziging van normen wordt door de Commissie Normstelling altijd aangekondigd op de website. Er is dan voor een ieder gelegenheid te reageren op het concept. Kijk voor meer informatie op de website van de Commissie Normstelling.

Nee, het CBF houdt alleen toezicht op goede doelen die de Erkenning aanvragen. Goede doelen laten zich vrijwillig toetsen door het CBF. Zo laten ze zien dat ze betrouwbaar zijn en dat je aan deze organisaties gerust kan geven.

Alle goede doelen die de Erkenning aanvragen doorlopen het toetsingsproces. Hierbij controleren onze auditors of ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo ja, dan mogen ze het keurmerk Erkend Goed Doel gebruiken op hun communicatiemiddelen.

Wij hertoetsen Erkende Goede Doelen regelmatig. Zo zien wij of ze nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Ook is er een Jaarlijkse Check en Reflectie.

Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en herstellen van misstanden in de goededoelensector. Dit doen we naar aanleiding van concrete vragen en signalen die we ontvangen van anderen.

Bij niet-erkende organisaties registreren we de signalen. Dit doen wij om analyses te maken over de aard van de signalen. Op basis hiervan vermelden wij misstanden op de website. Wanneer er veel vragen en signalen over een organisatie zijn, sturen we ze door naar het Openbaar Ministerie en/of de Belastingdienst.

Nee, hiervoor moet je rechtstreeks contact opnemen met het goede doel. Het CBF houdt geen bestanden bij van leden of donateurs.

Voorheen was onze naam Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maar deze term dekt de lading niet van wat wij doen. We zijn de toezichthouder op goede doelen, vandaar dat we in 2022 de naam hebben veranderd in CBF, toezicht op goeddoen.

Waarom de term goeddoen? Omdat er steeds meer organisaties zijn die goeddoen en die geen traditioneel goed doel zijn. Bijvoorbeeld de donatieplatforms waar wij toezicht op houden. Zo is onze naam toekomstbestendig.

Vragen van gemeenten

Bijna alle gemeenten zijn aangesloten bij het CBF. Daarvoor betalen zij een bijdrage. Lees hier meer over CBF voor gemeenten.

Vragen over de Erkenning

Je ziet dit in ons Register Erkende Goede Doelen. Daarnaast zijn ze te herkennen aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Elke Erkende organisatie heeft een CBF-Erkenningspaspoort. Hierin zie je in een oogopslag wat ze willen oplossen, waar ze trots op zijn en waar ze het geld aan uitgeven. Deze Erkenningspaspoorten vind je via het register.

Als een goed doel niet-erkend is, zijn er drie mogelijkheden:

1.      Het goede doel heeft geen Erkenning aangevraagd. Het CBF heeft deze organisatie dan niet getoetst. Organisaties vragen vrijwillig de Erkenning aan om te laten zien dat ze betrouwbaar zijn.

2.     Het goede doel heeft wel een Erkenning aangevraagd, maar deze is geweigerd of ingetrokken. Ze staan dan in het Register Erkende Goede Doelen met de status ‘Getoetst en niet erkend’ of 'Erkenning ingetrokken'. Goede doelen met deze statussen blijven nog 3 jaar in ons register staan.

3.     Het goede doel heeft de Erkenning aangevraagd, maar deze is nog in behandeling. In het Register Erkende Goede Doelen staan deze organisaties vermeld met de status ‘Erkenning aangevraagd’.

Een CBF-Erkenning en een ANBI-status zijn verschillende dingen. De CBF-Erkenning is hét keurmerk voor goede doelen. Je kan de Erkenning krijgen, nadat je door het CBF bent getoetst aan de hand van strenge kwaliteitseisen. Hier lees je meer over de Erkenning.

 Een ANBI-status wordt toegewezen door de Belastingdienst en geeft toegang tot fiscale voordelen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen kan je onder voorwaarden van de belasting aftrekken. De Belastingdienst bepaalt welke organisaties een ANBI-status krijgen op basis van bepaalde criteria.

In 2018 heeft het CBF, samen met de Belastingdienst en andere brancheorganisaties, een convenant gesloten. Daarbij zijn de ANBI-criteria zoveel mogelijk opgenomen in de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Verder zijn er in het convenant afspraken gemaakt over een onderlinge samenwerking. In 2023 bestaat het convenant 5 jaar. Daarom evalueren de betrokken partijen nu de samenwerking. Wanneer de evaluatie is afgerond, zal het CBF hierover meer informatie op de website publiceren.

Ja. Erkende Goede Doelen met een betaalde directeur volgen de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Commissie Normstelling. Op deze pagina lees je meer over de directiesalarissen.

Voor bestuurders van Erkende Goede Doelen geldt ook een maximale vergoeding. Deze bedragen zijn door de overheid vastgesteld in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Vragen van goede doelen

Op deze pagina’s over de Erkenning vind je alle informatie over de aanvraagprocedure, toetsingen en tarieven. Voor meer informatie of persoonlijk contact kan je contact opnemen met onze Helpdesk Erkenning.

Kijk op de pagina ‘Erkenning aanvragen’ voor meer informatie over de voorwaarden.

Het CBF kan een organisatie alleen toetsen als er sprake is van een bewezen staat van dienst. Voor een startende organisatie betekent dit dat zij alleen de aanvraag kunnen indienen wanneer zij voldoen aan de randvoorwaarden.

Lees hier het Reglement en Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties. De normen staan in een bijlage van het reglement. Erkende Goede Doelen vinden deze ook in Mijn CBF, onder het tabblad ‘Regels en Normen’.

Voor al je vragen over Mijn CBF kan je contact opnemen met de Helpdesk Erkenning.

Erkende organisaties vinden het meldformulier integriteit in Mijn CBF, onder het tabblad ‘Regels en Normen’. Bij (een vermoeden van) integriteitsschendingen, mailt de Erkende organisatie een ingevuld meldformulier naar integriteit@cbf.nl.

Erkende organisaties hebben een meldplicht bij het CBF, wanneer het gaat om:

 • machtsmisbruik

 • financiële schendingen

 • interpersoonlijke schendingen

 • overige integriteitsschendingen

Erkende Goede Doelen vinden het ‘Erkend Goed Doel’-logo in Mijn CBF, onder het tabblad ‘Erkenning & Logo’.

Is jouw organisatie net Erkend en heb je nog geen banner voor op de website? Mail dan naar erkenning@cbf.nl. Je ontvangt van ons dan een code om de banner op de website te plaatsen.

Het ‘Erkend Goed Doel’-logo is hét keurmerk van Erkende Goede Doelen in Nederland. Het logo laat zien dat een goed doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Hoe en wanneer mag je het Erkend Goed Doel-logo gebruiken en wat zijn de regels en voorwaarden? Lees dit artikel.

Vragen over collecte of werving aan de deur

Wanneer je een situatie niet vertrouwt, kan je een melding doen bij het CBF via het contactformulier. Wij beantwoorden vragen en behandelen signalen.

Lees hier eerst onze tips bij doneren.

Op het collecterooster vind je goede doelen die langs de deur komen om geld op te halen. 25 Erkende Goede Doelen collecteren landelijk. Dit landelijke collecterooster wordt ingevuld door Stichting Collecteplan.

Andere goede doelen collecteren alleen lokaal. Selecteer een gemeente om te zien welke organisaties nog meer lokaal mogen collecteren. Het lokale collecterooster wordt door de gemeenten ingevuld.

Op het wervingsrooster zie je wie er in jouw wijk vaste donateurs mag werven. Dit rooster wordt beheerd door stichting Regulering Huis-aan-huiswerving. Wervingsbureaus reserveren in opdracht van Erkende organisaties wijken om donateurs te werven. Zo voorkomen we dat je te vaak een werver aan de deur krijgt.

Erkende Goede Doelen zijn verplicht om hun wervingsacties vast te leggen in het wervingsrooster. Je kan per buurt zien welk Erkend Goed Doel in de lopende week langs de deur kan komen om donateurs te werven. Je vind alleen Erkende Goede Doelen op dit rooster. Lotenverkoop georganiseerd door goede doelen wordt ook in dit rooster opgenomen. Alleen de wervingsactiviteiten van de actuele, lopende week zijn te zien. Het wervingsrooster vind je hier.

Een collectant is een vrijwilliger die je namens een goed doel vraagt om een eenmalige donatie. Bij een collecte hebben mensen de mogelijkheid om anoniem een donatie te doen.

Een werver is meestal in dienst van een wervingsbureau. Deze worden ingehuurd door goede doelen om structurele donateurs te werven. Bij donateurswerving worden structurele donaties vastgelegd op een tablet of ander apparaat.

Bij een collecte hebben mensen de mogelijkheid om anoniem een eenmalige donatie te doen. Een collectant herken je aan:

 • Een collectebus en/of QR-code

 • Legitimatiebewijs van het goede doel


Een collectebus dient te worden afgesloten met een eenmalig te gebruiken bussluiting. Deze sluiting is voorzien van een kenmerk van het goede doel waarvoor de collectant op pad is.

Het goede doel ontwerpt het legitimatiebewijs van de collectanten. Op het legitimatiebewijs staan de volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens collectant

 • Looproute van de collectant

 • Datum van de collecteweek

 • Logo van het goede doel

 • Logo van het CBF

 • Contactgegevens van de persoon met wie de collectant contact op moet nemen bij onregelmatigheden (centraal meldpunt)

Het legitimatiebewijs wordt direct na de collecte ingenomen.

Let op: bovenstaande informatie geldt alleen voor de landelijke collectes en is opgesteld door Stichting Collecteplan. Lokale collectes volgen hun eigen richtlijnen.

Donateurswervers herken je aan:

 • (Meestal) kleding van de organisatie waarvoor hij/zij werft

 • Tablet of ander apparaat waarmee structurele donateurs worden vastgelegd

De moderne tablets zijn veel kleiner dan de bekende oudere varianten. Daarom valt het niet altijd op dat de donateurswerver een tablet bij zich heeft. Ook gebeurt het dat de tablets pas tevoorschijn worden gehaald op het moment dat ze daadwerkelijk nodig zijn om uw donatie te registreren.

Niet alle goede doelen stellen kleding beschikbaar. De meeste doen dat gelukkig wel. De wervers zijn meestal wel in het bezit te zijn van een pasje van de organisatie.

Heb je een vraag of denk je dat het niet klopt, bel dan direct met de Hotline: 020-2157377 (ma – za, 9.00 tot  21.00 uur).

De regels voor collecte en verkoop aan de deur verschillen per gemeente. Meestal geldt er een vergunningsplicht. Dit kan je vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van jouw gemeente. Hierin vind je ook of collecte op openbare plekken, zoals voor een supermarkt, is toegestaan.

Ook verkoop van spullen aan de deur valt onder collecte. Denk hierbij aan kaarten, kalenders en stroopwafels. Het komt vaak voor dat er geen vergunning is aangevraagd voor verkoop aan de deur, terwijl dit volgens de APV van de betreffende gemeente wel moet. Ook is het bij verkoop aan de deur vaak niet duidelijk hoeveel geld er daadwerkelijk wordt opgehaald. Daarom is ons advies geen spullen aan de deur te kopen. Dit geld ook voor kraampjes bij supermarkten, op pleinen en andere openbare plekken.

Wij raden je aan om te controleren of een vergunning verplicht is in jouw gemeente. Lees ook onze andere tips om gerust te kunnen geven.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, zodat we je direct kunnen helpen.

Op dit moment verschillen de regels voor donateurswerving per gemeente. Een aantal grotere Erkende Goede Doelen werven donateurs op straat en huis-aan-huis. Hiervoor huren ze meestal een wervingsbureau in. Dit bureau stuurt wervers langs de deur die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in augustus 2018 in samenspraak met het CBF, de brancheorganisatie DDDN en de Stichting Collecteplan een nieuwe tekst voor de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemaakt. Hierin zijn de regels voor donateurswerving duidelijk en overzichtelijk beschreven. Elke gemeente beslist zelf of deze tekst wordt opgenomen in de APV. 

Het is voor iedereen een voordeel wanneer donateurswerving gelijkmatig verspreid is. Daarom hebben de Erkende Goede Doelen hierover afspraken gemaakt met de wervingsbureaus. Daardoor krijgen bewoners maar een paar keer per jaar een donateurswerver aan de deur. 

Verder publiceren we het wervingsrooster voor donateurswerving waarin de Erkende Goede Doelen staan. Je kan het wervingsrooster hier bekijken.

In de vrije periodes zijn nog geen collectes gepland. Hier kan elke andere organisatie collecteren. Daarbij hangt het ervan af of de gemeente een vergunningplicht heeft of niet. Een vergunning kan alleen aangevraagd worden voor een vrije week. Gemeenten kunnen deze vrije periodes zelf vullen met lokale collectes.

Wanneer er een donateurswerver bij je voor de deur staat, kan je onderstaande gegevens veilig delen:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Soms: Geboortedatum

 

Bij donateurswerving aan de deur geef je toestemming voor een automatische incasso voor structurele steun. Hiervoor is het gebruikelijk dat er gegevens worden opgevraagd, zoals een bankrekeningnummer. Onze ervaring is dat dit een veilige manier van geven is.

Let op! Het is verstandiger om voor een langere periode extreem voorzichtig te zijn met het delen van gegevens, wanneer je je paspoort, ID kaart, bankpas of rijbewijs kwijt bent of door diefstal bent verloren.

Soms is het mogelijk om ook met een werver een eenmalige incasso af te spreken.

Je zit nooit vast aan een donatie. Als je donatie maandelijks is en je wilt dat niet, kan je een e-mail sturen aan het betreffende goede doel. De organisatie zal de automatische incasso dan stopzetten. Vraag in de e-mail meteen om een bevestiging van de stopzetting. Dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

Dit gebeurt soms. 60 tot 80% van de nieuwe donateurs wordt nagebeld om de gegevens te controleren en indien nodig te corrigeren. Als je geen bevestiging hebt gekregen en niet wordt gebeld, is het verstandig na enkele dagen een e-mail te sturen. Je krijgt dan binnen enkele dagen antwoord en hebt de afspraak dan ook meteen schriftelijk vastgelegd.

Je kan opzeggen door een e-mail te sturen naar het goede doel. Op de website van het goede doel vind je het e-mailadres en andere manieren om ze te bereiken. Meestal staat dit op de pagina “contact”. De website van het goede doel kan je eenvoudig vinden via een zoekmachine of via ons register wanneer het goede doel Erkend is.

Soms zijn de buurtgrenzen van het wervingsrooster niet precies gelijk aan de grenzen van de postcodegebieden. In het wervingsrooster rondom jouw buurt is dan meestal te vinden dat een aangrenzende buurt wel door het goede doel is gereserveerd.

Als dat niet zo is, dan gaat het altijd om legitieme wervers die hun werk niet volgens afspraak doen. Heb je een vraag of denk je dat het niet klopt, bel dan direct met de Hotline: 020-2157377 (ma – za, 9.00 tot  21.00 uur).

Ja, dat kan. Er zijn dan de volgende mogelijkheden.

1. Het goede doel heeft een eigen loterij. Je kunt meespelen met de trekkingen door je in te schrijven. Je speelt dan mee tot wederopzegging. Als je wilt opzeggen kan dat door het goede doel een e-mail te sturen. Eigen loterijen komen onder meer voor bij:

• Kika

• Opkikker

• Duchenne

• Cliniclowns

• Vakantieoord

• Wereld Ouders

• Villa Pineda

• Stichting van het Kind

• Fonkel

• Strong Babies

2. Ook komt het voor dat wervers van een loterijbedrijf voor een specifiek goed doel langs de deur gaat. Denk daarbij aan de Vriendenloterij of Lot of Happiness. Als je besluit om hieraan mee te doen dan schrijf je je in bij deze loterijen, en dus niet rechtstreeks bij een goed doel. De loterij draagt dan (een deel van) het geld af aan het goede doel. Dat betekent dat je ook alleen kunt opzeggen bij de loterij en niet bij de goede doelen die door de loterij gesteund worden.

Ja, dat kan kloppen. Met behulp van het wervingsrooster kan iedereen nagaan wie er langs de deur komt door de eigen postcode in te voeren. Dit rooster is te vinden op de CBF-website en via geefgerust.nl. Loterijen doen niet mee met dit wervingsrooster. Daarom kan je in dit wervingsrooster niet nagaan of de loterij die bij je aan de deur komt, ook verwacht kon worden.

Het is toegestaan, maar niet wenselijk. Als iemand toch aanbelt ondanks de aanwezigheid van een nee/nee-sticker kan je contact opnemen met de Hotline (als het gaat om een werver) of met info@cbf.nl als het gaat om een collectant. Erkende Goede Doelen worden dan aangesproken op dit gedrag. Signalen over niet-erkende organisaties worden geregistreerd.

Als toezichthouder maken wij afspraken om ervoor te zorgen dat collecte en werving zonder overlast en op een respectvolle manier gebeurt. Een van deze afspraken is dat er niet na 21.00 uur mag worden aangebeld. Ook gaan wervers doorgaans niet op zondag langs de deur.

Erkende Goede Doelen moeten een plek reserveren in het collecte- of wervingsrooster, zodat niet iedereen tegelijk komt en niet te snel na elkaar. Kijk op geefgerust.nl om te weten welke organisatie in jouw buurt actief is.

Als toezichthouder hebben wij de afspraak gemaakt dat, wanneer duidelijk is dat de aanwezigheid van een donateurswerver of collectant ongewenst is, deze vertrekt. Bij onverklaarbaar of ongewenst kan je een klacht indienen via ons contactformulier, of via de Hotline: 020-2157377 (ma – za, 9.00 tot  21.00 uur). Het signaal geven we anoniem door aan de betreffende organisatie, zodat deze maatregelen kan treffen.

Het CBF raadt mensen af aan de deur (of bij een kraampje in of voor de supermarkt) kaarten, stroopwafels, kalenders, speculaas etc. te kopen. Het is meestal niet duidelijk hoeveel er wordt verkocht en welk percentage naar het goede doel gaat. Kijk voor meer informatie op de pagina “Tips bij doneren”.