Organisatie

Over het CBF

Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland. Dat zijn er in totaal al bijna zevenhonderd. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 4, 7 miljard aan inkomsten.

Deze Erkende Goede Doelen mogen de CBF-Erkenning voeren in hun communicatie. Daarmee laten zij zien dat zij zich vrijwillig uitgebreid laten toetsen door het CBF. Aan een CBF-Erkend Goed Doel kan je dus gerust geven.

In Nederland is het toezicht op goede doelen niet vanuit de overheid geregeld. In het kader van de zelfregulering heeft de sector het CBF aangewezen als onafhankelijke toezichthouder. De onafhankelijkheid van het CBF wordt gegarandeerd doordat de onafhankelijke Commissie Normstelling de normen vaststelt.

Aan de hand van deze normen toetst het CBF de goede doelen. Bovendien wordt het CBF gefinancierd uit verschillende bronnen, waaronder een jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CBF houdt actief toezicht door goede doelen te controleren die de Erkenning aanvragen of al hebben. Daarnaast draagt het CBF met reactief toezicht bij aan het voorkomen, opsporen en herstellen van misstanden bij CBF-Erkende organisaties. Dit doet het CBF op basis van vragen en signalen.

We zorgen voor meer transparantie in de sector door data openbaar te stellen. Daarnaast wordt, bijvoorbeeld door het geven van feedback tijdens het toetsingstraject, bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van goededoelenorganisaties en de professionalisering van de sector.

Het CBF maakt deel uit van een internationaal netwerk: Charity Monitoring Worldwide (CMW)