CBF-Erkenningspaspoort

Alpaca Rescue Nederland

Opvang, passende zorg, socialisatie en training voor verwaarloosde, mishandelde en zieke alpaca's. Bevorderen kennis en voorlichting geven.

Dit willen we oplossen

Het lijden van alpaca’s als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van alpaca’s dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij alpaca’s helpen door ze aan crisissituaties te onttrekken, onderdak een passende leefomgeving te bieden. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond oplossen door middel van resocialisatie, educatie en preventie.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 november 2022

Sector

Dieren

Doelgroep

Dieren

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 59.729

Direct hulp bieden aan alpaca’s door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken wegnemen om een veilige toekomst voor de alpaca’s te creëren en te garanderen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 24.700

  1. Wij bieden hulp aan alpaca’s met gedrags-problemen en aan alpaca’s die verwaarloosd of mishandeld zijn.
  2. Bij ons worden de dieren geresocialiseerd. We leren hen de basis voor een goed leven aan.
  3. Doel is hen het vertrouwen terug te geven in diegene die hen begeleid.
  4. Bij een succesvolle integratie in andere kuddes en alpaca-groepen streven we naar herplaatsing.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 72.085

Onze bestedingen kunnen wij doen doordat mensen donaties en giften doen. Ook middels schenkingen en nalatingen ontvangen wij het vertrouwen om ons werk voor de dieren te kunnen doen. Via actieve fondsenwerving en organisatie van allerlei activiteiten financieren wij ons werk.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?