CBF-Erkenningspaspoort

Women on Wings

Het co-creëren van 1 miljoen banen voor vrouwen op het platteland van India; Consulting for social entrepreneurship

Dit willen we oplossen

In India leven zo’n 400 miljoen mensen in armoede. Vooral op het platteland is weinig betaald werk en daardoor is er sprake van armoede, analfabetisme en ondervoeding. Als we duurzame werkgelegenheid creëren voor vrouwen helpen we de armoedespiraal in deze gebieden te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

In 16 jaar hebben wij in co creatie met 61 Indiase sociale ondernemers 395.831 extra banen voor vrouwen op het Indiase platteland gerealiseerd door Westerse bedrijfskennis te delen met deze partners. 1.2 miljoen kinderen krijgen betere opleiding en zijn behoed voor ondervoeding

Medewerkers

11,55

Actief gebied

India

Vrijwilligers

63

Erkend sinds

01 december 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroep

Vrouwen en meisjes

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 925.666

Wij willen 1 miljoen banen co-creëren voor vrouwen op het Indiase platteland. Onderzoek toont dat vrouwen hun inkomen besteden aan scholing, voeding en gezondheid van hun kinderen. Ook verbetert het haar eigen positie in het gezin: het brengt meer equality en is empowering.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 835.039

  1. We delen bedrijfskennis met onze partners in India, sociaal ondernemers met groeipotentie, die voornamelijk vrouwen in dienst hebben.
  2. Via 1 op 1 workshops met sociale ondernemers en 2-daagse summits met meerdere partners, gefaciliteerd door onze experts die om niet werken.
  3. Een samenwerking met een derde deelstaat in India is opgestart met hun programma’s voor schaalvergroting en vrouwelijk ondernemerschap.
  4. Via ons platform, een community waar sociale ondernemers gericht op banencreatie voor vrouwen kunnen leren, delen en verder kunnen groeien.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 923.790

Women on Wings wordt gefinancierd uit donaties van met name familiefondsen en HNI's. Sinds nov23 wordt de samenwerking met de deelstaten mede gefinancierd door Bill & Melinda Gates Foundation en met meerjarige partnerships, het restant zal uit reserves en nieuwe partners komen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?