Interview

Cees Toor: "De CBF-Erkenning is steeds belangrijker voor grote gevers en partners"

Sinds de komst van de nieuwe Erkenningsregeling, is het aantal organisaties dat een Erkenning aanvraagt bij het CBF sterk gegroeid. De Erkenning is er voor een breed scala aan ideële organisaties. Want niet alleen de kleine donateur geeft met meer vertrouwen aan organisaties die de CBF-Erkenning mogen voeren, ook geldverstrekkers en samenwerkingspartners hechten steeds meer belang aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Erkenning.

Er zijn ondertussen al bijna zevenhonderd fondsenwervende organisaties die de CBF Erkenning mogen voeren. Ze maakten de keus om de Erkenning aan te vragen niet zomaar, zegt Cees Toor, die bij het CBF externe relaties beheert en senior-auditor is. ‘Organisaties waarmee ik spreek geven aan dat zij de Erkenning zien als een investering in het vertrouwen van al hun geldverstrekkers. Je laat ermee zien dat je voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Dat beperkt het risico voor gevers en andere belanghebbenden en is een signaal dat de kwaliteit gewaarborgd is.’

Het CBF toetst op verschillende thema’s. Denk aan doelrealisatie, de mate waarin de organisatie daadwerkelijk bereikt wat zij belooft. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie op orde is. Dit gaat onder andere over of de regels op het gebied van governance en integriteit worden nageleefd en hoe belangenverstrengeling wordt voorkomen. En: is er sprake van een bij de organisatie passend integriteitsbeleid? Ook worden de directiesalarissen getoetst aan de binnen de sector geldende maxima. 

'Organisaties waarmee ik spreek geven aan dat zij de Erkenning zien als een investering in het vertrouwen van al hun geldverstrekkers.'
—Cees Toor

‘Er worden een aantal harde normen gehanteerd, maar daarnaast zijn er ook ontwikkelgerichte normen,’ zegt Cees. ‘Deze bespreekpunten komen aan bod in de toetsingsgesprekken. Dat noemen we ontwikkelgericht toezicht. Een veel genoemde reden om de Erkenning aan te vragen is dan ook de bijdrage die het Erkenningstraject kan spelen in de verdere professionalisering van de organisatie.’

Voor particuliere donateurs is de CBF-Erkenning belangrijk omdat het aangeeft dat zij gerust kunnen geven aan de organisatie in kwestie. Maar ook op de relaties met andere geldverstrekkers kan de Erkenning een positieve impact hebben. Partijen als banken, goededoelenloterijen, vermogensfondsen, bedrijven en bedrijfsfoundations, samenwerkingspartners, en subsidie verstrekkende overheden geven steeds vaker aan het belangrijk te vinden dat goede doelen beschikken over de Erkenning. De Erkenning brengt vooral risicoreductie en werkbesparing bij hun proces van het toekennen van gelden, zo blijkt uit gesprekken die Cees regelmatig met deze  stakeholders voert.  

En het zijn niet alleen de geldgevers. Potentiële ambassadeurs, sociale media influencers, en potentiële leden van de Raad van Toezicht zien de aanwezigheid van de CBF-Erkenning als een manier om het risico op imagoschade te beperken. ‘Eigenlijk is het simpel,’ zegt Cees. ‘Met het voldoen aan de criteria van de Erkenning laat je zien dat je daadwerkelijk bereikt wat je belooft èn dat je huis op orde is.’

Cees Toor beheert externe relaties bij het CBF en is senior auditor. Hij informeert grote organisaties die de erkennings-aanvraag overwegen en zit om tafel met verschillende geldverstrekkers en overige belanghebbenden, waaronder een aantal ministeries, over het belang van de Erkenning.