Doneren

Het Nederlandse Donateurspanel

Sinds 2005 meet het CBF, in samenwerking met Happy Horizon Non-Profit, ieder kwartaal het donateursvertrouwen onder het Nederlandse publiek: het Nederlandse Donateurspanel (NDP). Kien Onderzoek voert het onderzoek uit. Lees hieronder alle rapporten terug.

Rapporten

2023

2022

2021

2020

2019

Hoe het werkt

Het indexcijfer van het donateursvertrouwen geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen en onderzoekt de invloed van verschillende factoren daarop. Het indexcijfer van het donateursvertrouwen wordt bepaald op basis van 5 vragen over het Nederlandse geefklimaat, over de persoonlijke geefbereidheid en over het imago van goede doelen. De methodiek van het Nederlandse Donateurspanel is afgeleid van de maandelijkse meting van het consumentenvertrouwen door het CBS.

We stellen ieder kwartaal aanvullende vragen over het geefklimaat in Nederland, naast de vragen over het donateursvertrouwen, stellen. Dit zijn vragen over onderwerpen zoals:

  • Vertrouwen in instanties

  • Bezuinigingen n.a.v. de inflatie

  • Het doneren van de energiecompensatie

  • Belangrijke onderwerpen/geefdoelen voor het nieuwe jaar

Lees een samenvatting van het NDP

Ga naar nieuws

Heb je vragen over het Nederlandse Donateurspanel? Neem dan contact op via:

Happy Horizon Non-profit

Ellermanstraat 23

1114 AK AMSTERDAM

Telefoonnummer: 020-571 5871

E-mailadres: non-profit@happyhorizon.com

Website: happyhorizon.com