Nieuws

De 5 hoogrisicolanden waarin de meeste goede doelen actief zijn

We hebben in kaart gebracht in welke hoogrisicolanden de Erkende Goede Doelen actief zijn. Dit zijn landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als gevoelig voor witwaspraktijken of financiering van terrorisme. Hier is de top 5 van hoogrisicolanden waar Erkende Goede Doelen actief zijn:

  1. Oeganda: 57

  2. Ghana: 33

  3. Syrië: 27

  4. Zimbabwe: 26

  5. Cambodja: 25

Een op de vijf Erkende Goede Doelen is actief in een hoogrisicoland. Het is opvallend dat grotere organisaties vaker actief zijn in hoogrisicolanden dan kleinere goede doelen. 32% van de grote tegen 9% van de kleinere. Voor goede doelen is het complex om actief te zijn in hoogrisicolanden en om daar verandering teweeg te brengen.

Die complexiteit komt voort uit de soms onstabiele of gevaarlijke situaties in een land, maar in toenemende mate ook uit de regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Als je werkt in landen die zijn aangemerkt als hoog risico, dan worden er extra eisen gesteld en controles uitgevoerd. Bijvoorbeeld door banken en andere betaaldiensten, die vanwege wetgeving extra controles uitvoeren bij transacties naar hoogrisicolanden. Wil je weten welke landen als hoog risico zijn aangemerkt? In figuur 1 zie je het overzicht van deze landen en het aantal Erkende Goede Doelen dat er actief is.

Figuur 1 (n = 499)

 

Risicobeheersing

De Erkende Goede Doelen die in deze landen actief zijn, hebben verschillende maatregelen genomen om de risico’s te beheersen. Hier zijn een aantal voorbeelden van de maatregelen:

  • Screening van lokale samenwerkingspartners en contactpersonen;

  • Samenwerken met vaste lokale partners;

  • Goede verantwoording vragen over de lokale uitgave van gelden;

  • Contante geldstromen zoveel mogelijk voorkomen.

Het CBF maakt bij de toetsing van goede doelen de inschatting of een organisatie een verhoogd risico loopt op terrorismefinanciering. Als wij vinden dat er sprake is van verhoogd risico, dan bespreken wij de risico’s met de organisatie en de maatregelen die zijn genomen. Indien nodig maken we afspraken om verbeteringen door te voeren in de werkwijze van de organisatie.

Over de top 5
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.

Update:  Partin, de brancheorganisatie voor kleine goede doelen actief in ontwikkelingssamenwerking, heeft ons laten weten dat inmiddels zo’n 40% van hun leden last ondervindt van de strenge regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering.