Deel 3: De ontleding van de Nederlandse NGO-sector

Delen

Dr. Lau Schulpen en Dr. Luuk van Kempen van de Radboud Universiteit hebben in samenwerking met het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in kaart gebracht. Drie weken lang lichten we een onderwerp uit door middel van een kennisvraag op onze sociale-mediakanalen en een toelichting op onze website.

Vandaag geven we antwoord op de laatste vraag: In 2017 voerde Artsen zonder Grenzen de top 25 van Nederlandse NGO’s aan met een beschikbaar budget van €280 miljoen. Op de laatste plek in die top 25 stond een organisatie met een budget van €23 miljoen. Welke NGO is dit?

Terre des Hommes sluit top 25 af
Over het algemeen slagen de grootste NGO’s er goed in hun positie in de top 25 vast te houden. 21 van de NGO’s die in 2010 tot de grootste 25 behoorden, behoren daar acht jaar later nog steeds toe.  Helemaal aan de top wisselen Cordaid, Oxfam Novib en Artsen zonder Grenzen om de zoveel jaar stuivertje. Pas in 2017 komt het Rode Kruis de top 3 binnen, en zakt Cordaid naar plek 4.

Figuur 1. Top 25 Nederlandse NGO’s (2010-2017) (op basis van totale inkomens per jaar)
Bron: eigen berekeningen op basis van aangevulde CBF-database.

Pas vanaf plek 16 zien we grotere verschillen: een aantal organisaties die in 2010 nog in de top 25 stonden, zijn hier in de jaren erna (soms tijdelijk) uit verdwijnen. Health Works bijvoorbeeld (plek 16 in 2010) verdwijnt in 2014 uit de lijst van 25 grootste Nederlandse NGO’s en eindigt in 2017 op plek 37. Iets dergelijks geldt ook voor Prisma (van plek 19 naar plek 180) en Edukans (van plek 25 naar plek 52). Aan de andere kant treedt War Child in 2011 toe tot de top 25 en blijft daar ook met een plek 15 in 2017, direct gevolgd door Save the Children – een organisatie die in 2010 nog net buiten de top 25 viel. In totaal zijn er maar 34 organisaties zijn om de top 25 voor acht opeenvolgende jaren samen te stellen en zij die uit de top 25 verdwijnen, eindigen over het algemeen maar een paar plekken lager.

Meer weten? Het volledige rapport vindt u hier.

Dr. Lau Schulpen en Dr. Luuk van Kempen van de Radboud Universiteit hebben de data van 366 Nederlandse NGO’s verzameld, bestaande uit de CBF-database, aangevuld met informatie van enkele Partos-leden en Nederlandse NGO’s die in het verleden overheidssubsidie hebben ontvangen. Deze database is gebruikt voor een eerste analyse van de Nederlandse NGO-sector op het gebied van internationale samenwerking.