Salariskloof tussen mannen en vrouwen bij goede doelen kleiner dan in bedrijfsleven

Delen

Eind vorig jaar werd het jaarlijkse Nationale Salaris Onderzoek gepresenteerd door Intermediair. Hieruit blijkt dat er nog steeds een aanzienlijke salariskloof is tussen mannen en vrouwen: op WO-niveau verdienen mannen per jaar gemiddeld 12.000 euro meer dan vrouwen. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen op directieniveau bedraagt bij fondsenwervende organisaties 7.112 euro.

Directiesalarissen hoogste inkomens onder de norm
Het CBF controleert of de goede doelen zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de maximale beloning voor directeuren (regeling beloning directeuren goede doelen organisaties). Middels een BSD-score (Basis Score voor Directiefuncties) wordt een functiegroep bepaald met het daarbij behorende maximum(bruto)jaarinkomen; hierbij wordt rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de organisatie. Bekijken we de 32 directeuren in de hoogste functiegroep (BSD-score hoger dan 490), dan verdienen zij gemiddeld 23% minder dan dat ze volgens de Wet Normering Topinkomens zouden mogen verdienen. 

Grote verschillen, elke sector onder de norm
Onderstaande tabel laat zien hoeveel de directeuren per sector gemiddeld verdienen ten opzichte van het maximum in hun functiegroep (de BSD-score). Hieruit blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn in de directiebeloningen. De sector Kunst en cultuur zit met 93% het dichtst bij het maximumsalaris dat bij hun gemiddelde functiezwaarte hoort, gevolgd door Welzijn en Gezondheid (beide 89%). Bij de sectoren Dieren en Religie en levensbeschouwing verdienen directeuren rond de 70% van hun maximum. Directeuren in alle sectoren verdienen minder dan het maximum op basis van de functiegroep en blijven daarbij netjes onder de norm.