Erkenningspaspoort volstaat als publicatieformat ANBI’s voor de Erkende Goede Doelen

Vanaf 1 januari 2021 moeten bepaalde  ANBI’s verplicht gebruik maken van standaardformulieren van de Belastingdienst om te voldoen aan de ANBI-publicatieplicht. Met het verplicht gebruik van standaardformulieren voor de ANBI-publicatieplicht komt er meer informatie beschikbaar over ANBI’s, wat de transparantie verbetert. Het standaardformulier moet gebruikt worden door niet-erkende goededoelenorganisaties met meer dan 50.000 euro baten. Voor vermogensfondsen en kerken geldt een ondergrens van 100.000 euro totale lasten.

Als Erkend Goed Doel publiceert u uw CBF-Erkenningspaspoort op uw website. Met de Belastingdienst is afgesproken dat u daarom het nieuwe standaardformulier niet hoeft te gebruiken. U voldoet aan de publicatieplicht via het CBF-Erkenningspaspoort. Zo houden we de administratieve lasten voor u beperkt.

Lees hier meer over ons ANBI-onderzoek.