Achtergrond

Ondanks beleggingsdip: goededoelensector blijft financieel gezond

In het licht van recente economische ontwikkelingen en beursschommelingen staat de financiële stabiliteit van goede doelen in 2022 onder de aandacht. Het CBF heeft de financiële resultaten van 445 erkende goede doelen geanalyseerd, en de bevindingen zijn veelzeggend.

Hoewel de cijfers een negatief rendement van -4,39% voor 2022 aantonen, met een verlies van 259 miljoen euro, vertellen deze getallen niet het hele verhaal. Een diepere duik in de langere termijntrends (zie figuur 1) en de bredere context onthult een veerkrachtige en financieel gezonde sector.

Figuur 1: Financieel rendement per jaar

Bron: CBF-database (n = 445)


Beleggingen worden aangehouden voor langere perioden met geld dat goede doelen niet op korte termijn nodig hebben. Dit langetermijnperspectief is cruciaal voor het begrijpen van de financiële strategie van de sector. Over de periode 2016 t/m 2022 werd een gematigd positief rendement van 0,79% gerealiseerd, wat neerkomt op een totale positieve opbrengst van 302 miljoen euro. Hieruit blijkt dat goede doelen nog steeds een solide financiële basis hebben.

Bij andere indicatoren voor financiële gezondheid is een soortgelijk patroon te zien. Het spaarpercentage, dat aangeeft of er in de sector een tekort of overschot is, laat in 2022 een tekort van 5% zien, oftewel een verlies van 218 miljoen euro (zie figuur 2). Dit verlies, iets lager dan het verlies van het slechte beursjaar, lijkt misschien veel, maar is niet direct zorgwekkend. In 2021 was er namelijk een overschot van bijna 8%, gelijk aan 315 miljoen euro. Over de periode van 2016 tot 2022 blijkt uit de cijfers een gemiddeld positief spaarpercentage van 2,2%. Hoewel dit percentage jaarlijks behoorlijk kan schommelen, blijkt het over de hele periode genomen positief te zijn.

Figuur 2: Spaarpercentage per jaar

Bron: CBF-database (n = 445)

Er is nog een belangrijke indicator die ons vertelt over de gezondheid van goede doelen: de solvabiliteit (zie figuur 3). Dit gaat over de mogelijkheid van goede doelen om op de lange termijn hun schulden af te betalen. In de periode van 2016 t/m 2022 lag deze solvabiliteit gemiddeld rond 66%, wat aantoont dat de sector het erg goed doet.

In 2022 was er een kleine daling van 68,4% naar 66,3%, maar dit is nog steeds boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze solvabiliteit betekent dat de goede doelen samen een totaal eigen vermogen, dat zijn alle reserves en fondsen opgeteld, hebben van 3,9 miljard euro. Over de jaren heen is deze solvabiliteit redelijk stabiel gebleven, met een kleine toename tijdens de COVID-19-jaren en een lichte daling in 2022.


Figuur 3: Solvabiliteit per jaar

Bron: CBF-database (n = 445)

Een analyse van deze drie financiële indicatoren toont aan dat 2022 een kleine terugval laat zien in elk van hen. Desondanks blijft de meerjarige ontwikkeling positief. De goededoelensector heeft voldoende veerkracht om een jaar met minder goede financiële resultaten op te vangen.

Er zijn meer indicatoren die de financiële gezondheid van de sector aanduiden, zoals beschreven in het 'State of the Sector'-rapport. Dit rapport geeft inzicht in de invloed van deze indicatoren op de financiële gezondheid van de periode 2016 t/m 2021. Volgend jaar zal het 'State of the Sector'-rapport uitgebreid worden met de gegevens van 2022. Dan zal duidelijk worden wat de exacte impact van het financieel rendement op de algehele financiële gezondheid van de sector is geweest.


Artikel door Diederik van der Plas, data-analist bij het CBF.