Achtergrond

Hoe financieel gezond zijn Erkende doelen?

Afgelopen zaterdag publiceerde het FD het artikel “Goede doelen verloren kwart miljard euro op de beurs ondanks voorzichtig beleggingsbeleid”. Het artikel kan de indruk wekken dat dankzij verliezen op de beurs de financiële gezondheid van de goededoelensector in gevaar is. Dat is gelukkig niet het geval.

Eerder dit jaar presenteerde het CBF in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen het rapport State of the Sector, waarin informatie uit de CBF-database over de periode 2016-2021 werd geanalyseerd. Ook de financiële gezondheid van de sector kwam in dit onderzoek natuurlijk aan bod. Die werd door de onderzoekers bepaald aan de hand van twee dimensies. Deze dimensies werden weer onderverdeeld in 6 indicatoren, elk met een eigen weegfactor. Lees hier meer over het rapport State of the Sector,

Financieel rendement gaat over een relatief klein deel van het inkomen en weegt maar voor 5% mee in de bepaling van de financiële gezondheid. Bovendien belegt slechts 36% van de Erkende goede doelen met meer dan 2 miljoen aan baten op jaarbasis. Tal van andere factoren spelen een rol, waarvan de meeste er een stuk positiever uitzien. Op sectorniveau zien we dan ook dat de goededoelensector op dit moment financieel behoorlijk gezond is.

Tabel uit State of the Sector

Natuurlijk kan dit op organisatieniveau anders zijn. Het jaar 2022 was een slecht jaar op beleggingsgebied, en sommige organisaties zijn daardoor harder geraakt dan andere.

Voor haar artikel maakte het FD gebruik van openbare data uit de database van het CBF. Daarnaast werd CBF-directeur Harmienke Kloeze om een reactie gevraagd. Het CBF is vervolgens het gesprek aangegaan om uit te leggen dat Erkende Goede Doelen organisaties zorgvuldig omgaan met hun geld en op basis van gedegen advies en een lange termijnstrategie beleggen.

Klik hier om het artikel van het FD te lezen.