In de Spotlights: Geldersch Landschap en Kasteelen

Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van Geldersch Landschap & Kasteelen. De stichting wil hiermee de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Deze week staat Geldersch Landschap & Kasteelen bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) deelt de liefde voor het unieke Gelderse landschap met iedereen die verbonden is aan Gelderland. Wij laten het natuurlijke en culturele erfgoed leven en geven het door aan toekomstige generaties. Dit doen we door goed beheer van onze natuurgebieden, landgoederen en monumenten en door het bieden van bijzondere ervaringen voor alle leeftijden. GLK  is de overkoepelende organisatie van een aantal stichtingen. In 2019 hebben wij het 90-jarige jubileum gevierd van Stichting Het Geldersch Landschap en in 2020 het 80-jarige jubileum van Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het draagvlak van onze organisatie is onveranderd hoog. Zelfs in moeilijke tijden als corona ondersteunt onze achterban ons geweldig. Ons donateursaantal is afgelopen jaar zelfs gestegen. Recent hebben we een uniek project opgestart: het opgraven van een authentieke middeleeuwse brouwoven en het tot leven brengen van een middeleeuwse bierbrouwerij op kasteel Ammersoyen. Dit is door onze achterban met veel enthousiasme ontvangen, maar we kunnen zeker nog wel extra steun gebruiken.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
De CBF-Erkenning is voor een fondsenwervende organisatie een belangrijk keurmerk. Voor donateurs wekt het vertrouwen en bij projectaanvragen kan het een belangrijk criterium zijn. Het CBF geeft heldere richtlijnen over bijvoorbeeld integriteit en beloning. De richtlijnen dwingen ons om telkens naar onze eigen organisatie te kijken en waar nodig zaken aan te scherpen. Dit houdt ons scherp!  
Over het aanvragen hebben wij niet lang nagedacht. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij de Erkenning hebben omdat wij een fondsenwervende instelling zijn en wij de ontvangen gelden op een verantwoorde wijze willen uitgeven. Bovendien zijn wij een professionele organisatie. De buitenwereld kijkt naar ons. Integriteit staat bij ons voorop.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Wij gebruiken het CBF-logo in communicatiemiddelen richting donateurs, zodat meteen duidelijk is dat wij de CBF-Erkenning hebben. Dit omvat onder andere onze website, ons donateursmagazine “Mooi Gelderland” en onze brieven.

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
De verkrijging van het CBF-keurmerk was destijds een omvangrijk proces. We hebben naar alle processen en procedures gekeken, onze statuten aangepast, onze jaarrekeningen omgevormd, onze website aangepast etc. Uiteindelijk waren we trots dat we het keurmerk kregen.