In de Spotlights: World of Wildlife

World of Wildlife steunt lokale wildlife-projecten met financiële donaties, goederen en bemiddelen in vrijwilligers. Hun doel is om zo veel mogelijk bedreigde gewonde dieren, dieren in gevangenschap en/of wees geworden dieren op te kunnen vangen en te verzorgen.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Helaas was het afgelopen jaar niet makkelijk voor ons. De belangrijkste bijdrage aan de projecten die wij steunen zijn vrijwilligers en goederen die deze vrijwilligers vanuit hier meenemen naar de projecten. Dit ligt al een jaar lang stil. Onze steun is op dit moment voornamelijk gericht op het Limbe Wildlife Centre in Kameroen. Zij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers, donaties via vrijwilligers en (lokale) bezoekers van het opvangcentrum. Het is een zwaar jaar geweest voor ze, maar gelukkig hebben ze alle dieren fatsoenlijk kunnen voeden en alle medische zorg kunnen verlenen.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
We hebben de Erkenning niet zozeer aangevraagd voor onze trouwe club met donateurs en de mensen die vrijwilligerswerk bij het Limbe Wildlife Centre willen gaan doen, want die hadden al het vertrouwen. Maar als je breder wilt gaan werven, dan is een instituut als het CBF bijna onmisbaar. Heel veel particulieren en met name bedrijven en overheden vinden het CBF dé norm voor het vertrouwen. Dus om uit te breiden en nieuwe donateurs te vinden, was dit voor ons een logische weg. En dat we Erkend zijn was voor ons toch ook wel een prettige bevestiging van datgene dat we al jaren meenden goed te doen.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Onze website en sociale media zijn onze communicatiekanalen. Daar vermelden we prominent dat we CBF-Erkend zijn.

Hoe is het traject van de Erkenningsaanvraag verlopen?
Doordat wij ons al jarenlang conformeerden aan de CBF-richtlijnen, was de aanvraag voor de Erkenning zelf relatief goed te doorlopen. Mede door onze eigen governance en documentatie, hoefden we niet zoveel extra te doen voor de aanvraag. En we hadden prettig contact met het CBF over de Erkenning.