Nieuws

In de Spotlights: Het Nationaal Zakat Fonds

Het Nationaal Zakat Fonds is een islamitisch fonds dat zich richt op het verminderen van armoede, het verbinden van mensen en hen helpen zelfredzaam te worden. Zakat is één van de vijf zuilen van de islam.
Van elke moslim wordt er verwacht dat hij of zij naar draagkracht een deel van zijn vermogen afstaat.
Het bedrag gaat dan naar de armen, behoeftigen en mensen die zich inzetten voor de verspreiding van het geloof. Armoede is een enorme belemmering voor de persoonlijke groei en kan een neerwaartse spiraal van klachten en problemen veroorzaken. Het Zakat Fonds wil de klachten en problemen voorkomen op zowel individueel als collectief niveau. Deze week staat Het Nationaal Zakat Fonds bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
Het bijzonderste moment voor ons in de afgelopen weken is de maand Ramadan (vastenmaand voor moslims).
Dit is bijzonder om verschillende redenen. Enerzijds is het een spirituele maand waarin de mens intens reflecteert op haar positie ten opzichte van waar het wil zijn, de ander en de aarde.
Anderzijds is de maand Ramadan ook een piekmoment voor de wereld van de filantropie. De maand Ramadan is het moment waarin miljarden dollars wereldwijd door moslims worden uitgegeven aan goede doelen.
Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) is in de afgelopen jaar verdrievoudigd wat betreft de inkomsten. Deze trend lijkt ook door te zetten voor de komende periode, wat positief is voor filantropieland.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Governance en het streven naar excellentie zit in het DNA van de Islam. Het was om die reden niet meer dan logisch dat het NZF de Erkenning zou aanvragen. In onze kernwaarden hebben wij naast getrouwheid, compassie, waardigheid ook excellentie en openheid vastgelegd. Op onze 2de verjaardag hebben wij de CBF-Erkenning gekregen. Een mooi cadeautje, vind je niet?

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Het NZF is sinds 1 april 2022 erkend door het CBF. Om die reden zijn wij nog bezig om de Erkenning overal in onze uitingen terug te laten komen. Op dit moment gebeurt dat al op onze website.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Het traject vond plaats in goed overleg en de aanvraag is soepel verlopen. Wij hebben ons laten bijstaan door een filantropie-adviseur om ervoor te zorgen dat de organisatie aan alle CBF-normen voldeed alvorens de aanvraag ingediend werd. Wij hebben dit traject als heel prettig ervaren.