Nieuws

In de Spotlights: Simavi

Vrouwen en meisjes hebben in grote delen van de wereld geen toegang tot schoon drinkwater en sanitatie, terwijl dit een mensenrecht is. Dit raakt hen in hun gezondheid én in hun economische en sociale positie. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid wil Simavi bestrijden. Deze week staat Simavi bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?

In 2021 heeft Simavi hard gewerkt aan een nieuwe strategie en focus voor de organisatie. In grote lijnen gaan we ons nu volledig richten op het verwezenlijken van de mensenrechten op water en sanitatie voor vrouwen en meisjes. Dit betekent dat we niet langer inzetten op SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights). Wel gaan we nog sterker inzetten op ‘shift-the-power’: het verplaatsen van het leiderschap naar vrouwen en meisjes zelf, maar bijvoorbeeld ook naar onze partnerorganisaties in de landen waar we werken. In de komende jaren werken we naar een steeds gelijkwaardigere rollenverdeling toe tussen ons en deze partnerorganisaties. Anders dan onze eerdere veranderstrategie, richt onze nieuwe Theory of Change (ToC) zich daarom vooral op de toegevoegde waarde/rollen van Simavi.

Daarnaast hebben we in 2021 weer het HER Film Festival georganiseerd. Samen met duizenden filmliefhebbers keken we 10.888 films. Dat is goed voor zo’n 14.500 uur aan inspirerende verhalen met en door vrouwen.

Ook hebben we de Impact Challenge Award 2021 gewonnen.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Wij zijn al heel wat jaren Erkend, al sinds 1998! De Erkenning is voor ons (en de sector) van groot belang. Wij vinden het namelijk essentieel om transparantie en zekerheid te bieden aan onze donateurs. Zij moeten erop kunnen rekenen dat wij een betrouwbare partij zijn. De Erkenning geeft hier een extern oordeel over.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Op al onze uitingen en onze website tonen wij het Erkenningslogo. Door het tonen van het logo laten wij zien dat wij zorgvuldig met de aan ons ter beschikking staande donatie omgaan. Dat is een belangrijke boodschap voor ons naar buiten toe.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Dat kan ik niet meer achterhalen, omdat wij al sinds 1998 Erkend zijn door het CBF. De jaarlijkse onderzoeken ervaren wij als plezierig en zorgvuldig.