In de Spotlights: Kansfonds

Delen

De geschiedenis van Kansfonds begint al tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat Rotterdam gebombardeerd was. Eén van de bewoners, Albert Bergers, besluit om daklozen en gewonden te gaan helpen. Dit is hij tot ver na de wederopbouw blijven doen. Later zijn deze activiteiten ondergebracht in een fonds, wat nu het huidige Kansfonds is. 

Tot op de dag van vandaag zet Kansfonds zich in voor kwetsbare mensen door het steunen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Dit wordt gedaan zodat niemand zich buitengesloten voelt en/of raakt. 

Volgens Karin Huntjens, Hoofd Fondsenwerving & Communicatie onderscheidt Kansfonds zich van andere fondsen doordat zij zich richten op de kwetsbaarste mensen in Nederland. Denk hierbij aan: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die leven in armoede. 

Coronacrisis 
De coronacrisis raakt mensen die kwetsbaar zijn extra hard. Daarom heeft Kansfonds op de eerste dag van de lockdown haar projectpartners direct extra hulp toegezegd. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers van inloophuizen die nu de straat op gaan om dak- en thuislozen actief op te zoeken en hen te ondersteunen met hygiënische middelen en houdbare levensmiddelen. “We hebben ook gelijk gebeld met Voedselbanken Nederland en dat heeft geleid tot een flinke bijdrage aan hun calamiteitenfonds,” aldus Karin Huntjens.

Daarnaast is Kansfonds ook benaderd door bedrijven die met creatieve oplossingen de saamhorigheid en solidariteit in Nederland ondersteunen én daarmee geld inzamelen voor Kansfonds. Huntjens: “Naast al het verdriet en de problemen die corona met zich meebrengt, is het fijn om te zien dat corona ook mooie dingen teweegbrengt: solidariteit, omzien naar elkaar en veel creativiteit.” 

Kortom, ze zitten bij Kansfonds niet stil, ook in deze moeilijke tijd niet. Alleen al daarom verdient Kansfonds het om in de Spotlights te staan. 

Erkend Goed Doel
Aan Kansfonds kan gerust gegeven worden. Sinds 2006 is de stichting namelijk in het bezit van de Erkenning.

Voor Kansfonds is er nooit twijfel geweest om de Erkenning (toen nog CBF-Keur) aan te vragen. “De CBF-Erkenning is voor ons een kwaliteitskeurmerk, waarborgt de governance en houdt ons scherp. Daarom dragen we de Erkenning ook uit op al onze communicatiemiddelen, zodat deze voor iedereen altijd zichtbaar is,” licht Karin Huntjens toe.

Toen we vroegen hoe de aanvraag van de Erkenning indertijd is verlopen, antwoordde Karin Huntjens: “Dat is zo lang geleden... Wat we ons nog kunnen herinneren, is dat we toentertijd wel wat governancezaken hebben aangescherpt om in aanmerking te komen voor de Erkenning.”