Nieuws

In de Spotlights: CP Nederland

CP Nederland wil zo veel mogelijk bijdragen aan de eigen regie van mensen met cerebrale parese (CP). De vereniging wil mensen met CP ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen en  zoveel als kan volwaardig mee te draaien in de samenleving. Deze week staat CP Nederland bij ons in de Spotlights.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje? Zou je hier iets over willen vertellen?
Onlangs is onze fondsenwerfactie STEPtember afgerond. Tijdens dit evenement in de maand september zijn ruim 5000 deelnemers in Nederland de uitdaging aangegaan elke dag 10.000 stappen te zetten en zich daarvoor te laten sponsoren door anderen. Door geld in te zamelen kunnen we mensen met cerebrale parese (CP) ondersteunen. Je kunt dan denken aan onderzoek, voorlichting, het ontwikkelen van producten maar ook aan events waarbij mensen met CP anderen met CP ontmoeten.

Afgelopen zaterdag hebben we vanuit STEPtember een Trainingsdag georganiseerd in samenwerking met de KNVB op de KNVB-campus in Zeist voor kinderen en jongeren met CP. Zo’n 40 kinderen en jongeren kwamen hierop af. Ze trainden op de velden van de KNVB onder leiding van professionele trainers en soms zelfs mét de Nationale voetbalteams van het CP-voetbal. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen en jongeren genoten, niet alleen van het voetbal, maar vooral van het feit dat ze dit keer eens niet de enigen waren met CP.  Ook de ouders langs de lijn vonden herkenning bij elkaar.

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
CP Nederland is een jonge vereniging, in 2019 ontstaan vanuit de BOSK. We zijn op alle fronten druk bezig om de vereniging goed op de kaart te zetten en verder te professionaliseren, zowel intern als extern. Daar hoort bij dat we het enorm belangrijk vinden om alle processen goed in kaart te brengen, juist omdat we te maken hebben met leden, donateurs en fondsenwerving.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen?
Op onze site staat vermeld dat we de CBF-Erkenning hebben. Daarnaast hebben we eind augustus het mooie nieuws met betrekking tot het behalen van de Erkenning breed gedeeld op al onze socialemediakanalen. Hierop hebben we een flink bereik van in totaal zo’n 18.000 volgers.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
Het traject is vlot en voorspoedig gelopen. Het contact met het CBF was vanaf het allereerste begin in februari 2021 prettig en constructief. In maart 2021 hebben we de toetsing ingediend en na het toetsingsgesprek met het CBF in mei zijn we hard aan de slag gegaan om alle zaken op orde te brengen. Ons streven was namelijk om voor de start van STEPtember uitsluitsel te krijgen. Gelukkig werd de inspanning beloond met het mooie nieuws medio augustus 2021 dat wij een Erkend Goed Doel zijn. Wij zijn enorm trots als CP Nederland om de Erkenning te mogen dragen!