Nieuws

In de Spotlights: Women on Wings

Women on Wings heeft als doel 1 miljoen banen te co-creëren voor vrouwen op het platteland van India. Deze week staat Women on Wings bij ons in de Spotlights.

India is een land met een enorme potentie: het heeft een grote en snelgroeiende economie. De middenklasse groeit mee, maar zo’n 400 miljoen mensen leven nog steeds in armoede. Vooral op het platteland is vaak weinig betaald werk. Families ontberen een eigen inkomen en daardoor is er sprake van armoede, analfabetisme en ondervoeding. Als we duurzame werkgelegenheid creëren voor vrouwen op het Indiase platteland, helpen we daar de armoedespiraal te doorbreken. Uit onderzoek van de Wereldbank is gebleken dat vrouwen hun inkomsten in het welzijn van hun gezin investeren. Zij geven voorrang aan zaken als gezondheidszorg, voedzaam eten en onderwijs. Wanneer een moeder controle krijgt over het budget van haar gezin, hebben haar kinderen, en vooral haar dochters, 20% meer kans op een betere toekomst. De volgende generatie.
Al bijna 15 jaar werkt Women on Wings in India. In co-creatie met 48 Indiase business partners hebben we 281.000 extra banen voor vrouwen op het Indiase platteland gerealiseerd. Dat doen we door Westerse bedrijfskennis te delen met deze partners, sociaal ondernemers die de ambitie en potentie hebben om te groeien. We doen een grondige selectie voordat we gaan samenwerken met een business partner. Een ondernemer moet met zijn/haar onderneming kunnen groeien in omzet én in banen voor vrouwen. Women on Wings onderkent hun potentieel, maar ziet ze vastlopen op een gebrek aan bedrijfskennis om deze groei te realiseren. Samen versnellen we deze groei en ontstaan er meer banen. We bieden consultancy op maat en coachen onze partners om meer marktgerichter te werken.

Zijn er bijzondere momenten die jullie hebben meegemaakt als organisatie of hebben jullie een leuk nieuwtje?
Bijzonder is dat Koningin Máxima ons werk volgt sinds ze als kroonprinses in 2012 ons 1e lustrum bijwoonde. We hebben haar de afgelopen jaren een paar keer mogen spreken. Onlangs in april nog toen ze ons op een bijeenkomst vroeg hoe wij en onze partners de coronapandemie hadden doorstaan, en zei dat ons werk nu belangrijker is dan ooit. De coronapandemie heeft in 2020 en 2021 in India enorm toegeslagen en onze partners hebben een zware tijd achter de rug. We zagen vorig jaar – begrijpelijkerwijs – een terugval in banen. Maar begin juni 2022 konden we bekendmaken dat  de gerealiseerde banengroei weer bijna op het niveau zit van voor COVID-19. Heel mooi nieuws!

Waarom hebben jullie de Erkenning aangevraagd? Dachten jullie lang na over het aanvragen?
Veel van ons donateurs zijn familiefondsen met opgebouwd kapitaal uit het bedrijfsleven. Zij begrijpen onze werkwijze en hebben een CBF-Erkenning nooit als voorwaarde gesteld. Transparantie was altijd al heel belangrijk in onze rapportages, maar in het traject van de CBF-Erkenning zijn we nog meer uitgedaagd naar onze processen en communicatie te kijken. Voor een nieuw groot programma dat vrouwelijk ondernemerschap op het Indiase platteland gaat bevorderen moeten we nieuwe fondsen verwerven. We hopen dat de CBF-Erkenning donateurs aanspreekt die waarde hechten aan deze erkenning.

Op welke manieren dragen jullie uit Erkend te zijn? En waarom hebben jullie ervoor gekozen het op deze manier te doen.
Wij zijn trots dat het CBF-logo op onze website en op ons briefhoofd staat. We hebben het in een nieuwsbrief gecommuniceerd en op al onze sociale media. We gaan het ook aan onze handtekening in de email toevoegen. We hopen door diverse kanalen te gebruiken zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zowel onze bestaande netwerk als nieuwe contacten. En daarmee ook te kunnen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de CBF-Erkenning in het algemeen.

Hoe is het traject van de Erkenning aanvragen verlopen?
We zijn een kleine organisatie die op basis van inkomsten net werd ingedeeld in categorie C. Dit betekende een zware toets, maar het was een prettige samenwerking en we kregen veel tips die we direct konden uitvoeren. Veel zaken waren al logisch, maar hadden we niet als zodanig vastgelegd. We hebben onze processen, communicatie en rapportages opnieuw bekeken en daar waar nodig aangepast. We staan altijd open voor verbeteringen en dankzij de CBF-Erkenning hebben een extra slag gemaakt waar we heel trots op zijn.