Top-5 kansen naar aanleiding van COVID-19

Uit het onderzoek van het CBF en de Radboud Universiteit naar de impact van COVID-19 op de goededoelensector, blijkt dat een organisatie gemiddeld genomen 6% van haar inkomsten verliest. De onderlinge verschillen tussen organisaties zijn echter groot. Niet alleen op financieel gebied, maar ook m.b.t. de verwachtingen voor de toekomst.

We hebben de Erkende Goede Doelen gevraagd naar de kansen die ze zien naar aanleiding van COVID-19. Het is opvallend dat het vooral de grote organisaties zijn die kansen zien op allerlei terreinen. Zo ziet een meerderheid van die grote Erkende Goede Doelen kansen op het gebied van innovatie en in het aantonen van de meerwaarde van hun eigen organisatie. Ook de middelgrote organisaties zien veel kansen voor het aantonen van hun meerwaarde. De middelgrote organisaties zien het vaakst kansen voor het aanboren van nieuwe financieringsbronnen. In alle gevallen zien de kleine organisaties relatief de minste kansen.

De top-5 kansen die goede doelen zien is als volgt:


Over het onderzoek

De resultaten wijzen op een verschil in slagkracht tussen grote en kleine goede doelen. Grotere organisaties zijn bijvoorbeeld ook in veel grotere aantallen (58%) nieuwe activiteiten gestart die specifiek gerelateerd zijn aan COVID-19. Ook hebben ze vaker de switch gemaakt naar het online aanbieden van een deel van de reguliere activiteiten. Dit zegt veel over de slagkracht en flexibiliteit van de grote goede doelen in vergelijking met de kleine goede doelen.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. 317 Erkende Goede Doelen hebben aan het onderzoek meegewerkt; deze groep is representatief voor alle Erkende Goede Doelen. De goede doelen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben een gezamenlijke opbrengst van 2,47 miljard euro.

Meer weten? Het rapport met highlights uit het onderzoek vind je hier.

Over de top 5
Als onderdeel van deze rubriek zal het CBF regelmatig een top 5 publiceren met als doel een belangrijk aspect van de sector uit te lichten. Het CBF verzamelt en valideert kwantitatieve en kwalitatieve data van goede doelen. We analyseren en combineren deze data om er relevante en toepasbare informatie van te maken. We creëren kennis door deze informatie in de bredere maatschappelijke context te plaatsen. Deze kennis delen we graag met de sector. Zo helpen we bij het vergroten van het inzicht in de sector en het maken van beter geïnformeerde keuzes.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via data@cbf.nl of 020 – 417 00 03.