Wanneer mag je het ‘Erkend Goed Doel’-logo gebruiken?

Het ‘Erkend Goed Doel’-logo is hét keurmerk van Erkende Goede Doelen in Nederland. Het logo laat zien dat een goed doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen en dat je gerust aan het goede doel kunt geven. Hoe en wanneer mag je het Erkend Goed Doel-logo gebruiken en wat zijn de regels en voorwaarden?

Het CBF, de toezichthouder op goede doelen, geeft antwoord op deze vragen.
Delen

Hoe verkrijg je het logo?

Om het logo te mogen gebruiken, moet je eerst een Erkend Goed Doel worden. Dat betekent dat je je vrijwillig laat toetsen door het CBF. Je wordt getoetst op basis van normen die door een onafhankelijke commissie, de Commissie Normstelling, wordt bepaald. Het CBF controleert of je organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoet die gelden voor Erkende Goede Doelen. Klik hier voor alle normen. Deze normen gaan onder andere over:

 • Het bestuur en de organisatie.

 • De besteding van de gelden.

 • De communicatie en verantwoording.

 • De integriteit en transparantie.

Als het CBF, na het toetsingstraject, vaststelt dat je aan alle criteria voldoet, wordt de Erkenning verleend en mag je het Erkend Goed Doel-logo gebruiken. Je krijgt dan ook een CBF-Erkenningspaspoort. Hierin ziet het publiek wat je wilt bereiken en voor wie,  waar je geld vandaan komt en hoe je het besteedt. Transparantie dus in een oogopslag.

Waar mag je het logo gebruiken?

Je mag het logo gebruiken op al je communicatie-uitingen, zoals:

 • op je website.

 • in je social media posts.

 • in je nieuwsbrief, jaarverslag en andere foldermateriaal.

 • in je advertenties zowel via print, online als op tv.

Het logo helpt je om makkelijker vindbaar en herkenbaar te zijn voor donateurs, partners en andere belanghebbenden. Het Erkend Goed Doel-logo laat zien dat je een professionele organisatie bent die zorgvuldig omgaat met elke euro.

Wat zijn de regels omtrent het logo-gebruik?

De belangrijkste regels en voorwaarden zijn:

 • Je mag het logo alleen gebruiken als je Erkend bent en een contract hebt met het CBF.

 • Bij het intrekken van de Erkenning mag je het CBF Erkend Goed Doel-logo niet meer gebruiken.

 • Je mag het logo niet veranderen of aanpassen. Je moet het originele logo gebruiken dat je van het CBF krijgt.

Je kunt het logo downloaden in Mijn CBF, onder het tabblad ‘Erkenning & Logo’. Daar vind je ook meer informatie over hoe je het logo correct kunt gebruiken.

Onrechtmatig logo-gebruik: wat zijn de gevolgen?

Het CBF Erkend Goed Doel-logo is ingeschreven als merk bij het Benelux Merkenbureau. Merkhouder is stichting CBF. Als er geen overeenkomst is met het CBF mag je dit logo niet gebruiken. Het onterecht voeren van het CBF Erkend Goed Doel-logo is misleidend richting het publiek, is onrechtmatig richting CBF en is wederrechtelijk. Het voeren van het CBF-logo is dan in strijd met de Nederlandse reclamecode.

Hoe wordt onrechtmatig logogebruik ontdekt?

Het CBF houdt actief toezicht op het gebruik van het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Het CBF maakt daarbij gebruik van verschillende bronnen en methoden, zoals:

 • Het raadplegen van de eigen database van Erkende Goede Doelen en de bijbehorende Erkenningspaspoorten.

 • Het monitoren van de websites en social media van goede doelen en andere organisaties.

 • Het ontvangen van meldingen of klachten van derden, zoals donateurs, andere goede doelen of overheidsinstanties.

Als het CBF een vermoeden heeft van onrechtmatig logogebruik, neemt het contact op met de betreffende organisatie om de situatie te verifiëren en op te lossen.

Is er daadwerkelijk sprake van onrechtmatig gebruik van het logo en er wordt niet gereageerd dan worden er juridische stappen genomen.