Interview

Donateursbelangen - Interview met Gabriëlle Gerlach

In dit artikel spreken we met Gabriëlle Gerlach, auditor bij het CBF. Zij vertelt hoe het CBF de belangen van donateurs behartigt en beschermt, en wat de voordelen zijn van het geven aan een Erkend Goed Doel.
Delen

Wie ben je en wat doe je bij het CBF?

Mijn naam is Gabriëlle Gerlach en ik ben werkzaam als auditor bij het CBF. Mijn taak is om goede doelen organisaties te toetsen op de kwaliteitscriteria van onze Erkenningsregeling. Wanneer een organisatie voldoet aan deze criteria, ontvangt het de CBF-Erkenning. Dit is een teken voor het publiek dat de organisatie betrouwbaar is en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Donateurs hoeven dan zelf geen onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de organisatie, omdat wij dat al voor hen hebben gedaan. We zeggen daarom: geef gerust aan een Erkend Goed Doel. 

Wat zijn donateursbelangen en waarom zijn ze belangrijk voor goede doelen?

Wat donateurs zijn voor goede doelen, is te vergelijken met wat investeerders of aandeelhouders zijn voor bedrijven. Goede doelen streven ernaar maatschappelijke problemen aan te pakken of de wereld te verbeteren en donateurs steunen deze doelen met hun bijdragen. Het is essentieel dat de belangen van donateurs worden behartigd om het vertrouwen en de steun te behouden, wat uiteindelijk bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de organisatie. Het CBF bespreekt de belangen van donateurs. Het houdt toezicht op de besteding van donaties om te zorgen dat deze daadwerkelijk bijdragen aan het gestelde doel, en minimaliseert de uitgaven aan beheer en administratie om de impact van elke donatie te maximaliseren.

Hoe waarborgt het CBF dat goede doelen de belangen van hun donateurs behartigen en beschermen?

CBF controleert de normen die zijn opgesteld door een speciale commissie, de Commissie Normstelling. In deze commissie zitten altijd leden die specifiek opkomen voor de belangen van de donateur. De normen stellen dus eisen aan goede doelen over zaken die voor donateurs belangrijk zijn. Dit zijn onderwerpen zoals: gaat een goed doel zorgvuldig met haar geld om? Verdient een directeur niet te veel? Gebruiken ze wervingsmethoden op een maatschappelijk geaccepteerde manier? Hier controleert het CBF organisaties op. Bij een positieve beoordeling verlenen we het keurmerk: de CBF-Erkenning. In ons register op de website kunnen donateurs alle Erkende Goede Doelen terugvinden met een Erkenningspaspoort. In dit paspoort staat van elk Erkend Goed Doel relevante informatie. Van wie krijgen ze geld? Hoeveel? Waar wordt het aan uitgegeven? Wat willen ze bereiken en hoe doen ze dat? Tot slot bieden we via diverse kanalen, zoals onze website, nieuwsbrief en sociale media, toegankelijke en transparante informatie aan het publiek, zodat donateurs weloverwogen beslissingen kunnen nemen met betrekking tot hun donaties. Met vragen over goede doelen kan er ook altijd naar het CBF gebeld worden.

Hoe kunnen goede doelen de relatie met donateurs versterken en wat zijn hier de voordelen van?

Het hebben van een  sterke relatie met donateurs is cruciaal voor goede doelen om hun missies te realiseren. Eén manier is transparantie: het duidelijk communiceren over financiële zaken, doelstellingen en behaalde resultaten. Dit bouwt vertrouwen en loyaliteit op. Ook is het belangrijk om te luisteren naar de behoeften en wensen van donateurs, en hen te betrekken bij beleid en activiteiten.

Digitale kanalen zoals social media, websites, en apps zijn effectieve platforms om donateurs te informeren. Door deze kanalen kunnen goede doelen hun boodschap verspreiden, donateurs inspireren en activeren en feedback verzamelen. De voordelen zijn talrijk: meer draagvlak, vertrouwen, loyaliteit, ambassadeurschap, mond-tot-mondreclame, inkomsten en uiteindelijk, meer impact. Het verbeteren van de relatie met donateurs is dus niet alleen een ethische verantwoordelijkheid, maar ook een manier voor  goede doelen om hun doelstellingen te bereiken en hun impact te vergroten.

Wat zijn de uitdagingen waar goede doelen mee te maken hebben als het gaat om donateursbelangen?

De wereld van donaties is aan het veranderen en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor goede doelen. Een van de grote uitdagingen is de afname van vaste donateurschappen. Mensen zijn minder vaak loyaal aan één organisatie en spreiden hun giften over diverse goede doelen en projecten die hun aandacht trekken. Dit maakt het voor goede doelen lastiger om een stabiele inkomstenstroom te behouden en duurzame relaties op te bouwen met donateurs.

Dit zorgt voor een toename van geoormerkte giften. Donateurs geven de voorkeur aan het doneren aan specifieke doelen of projecten boven algemene donaties aan een organisatie. Dit maakt het voor goede doelen moeilijker om hun overheadkosten te dekken en tegelijkertijd flexibel en innovatief te zijn in hun projecten en initiatieven.

Hoe kunnen donateurs hun belangen bij goede doelen kenbaar maken of behartigen?

Ze kunnen direct contact opnemen met de organisaties om hun feedback, vragen, klachten, complimenten of suggesties te delen. Erkende Goede doelen zijn verplicht om een klachtenregistratie bij te houden, wat hen helpt om van deze feedback te leren. Verder kunnen donateurs gebruikmaken van de informatie die het CBF over Erkende Goede Doelen verstrekt, om zo te zien welke organisaties betrouwbaar zijn en aansluiten bij hun wensen.

Tot slot, welke ontwikkelingen zie jij in de toekomst?

De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar ik verwacht dat er een aantal trends zullen doorzetten of versterken, zoals de afname van vaste donateurschappen en de toename van geoormerkte giften. Donateurs zullen op een andere manier kritisch en selectief zijn over waar ze hun geld aan geven. Uit ons CBF onderzoek blijkt (State of the Sector 2023) dat gemiddeld over vijf jaar 89% van het verkregen geld naar de doelstelling gaat en 11% naar kosten. Deze percentages kunnen per doel natuurlijk verschillen, maar hoeveel er daadwerkelijk naar de missie gaat zal altijd van belang blijven voor de gever. Daarnaast zullen donateurs steeds meer gebruik maken van digitale kanalen om zich te informeren, te inspireren, te activeren en te binden aan goede doelen. Dit biedt kansen voor goede doelen om meer interactie en maatwerk te bieden aan hun donateurs, maar ook uitdagingen op het gebied van data en privacy.