Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst na Covid-19?

Uit het onderzoek van het CBF en Radboud Universiteit naar de impact van COVID-19 op goededoelensector, blijkt dat kleine goede doelen financieel het hardst zijn getroffen. Alles tezamen genomen verliest een organisatie gemiddeld 6% van haar inkomsten. De onderlinge verschillen tussen organisaties zijn groot. Niet alleen op financieel gebied, maar ook m.b.t. de verwachtingen voor de toekomst.

We lieten eerder zien dat de onderzochte Erkende Goede Doelen kansen zien naar aanleiding van COVID-19. Maar er zijn ook zorgen. 

Daar kwam het volgende uit:

1 Beperktere mogelijkheden om fondsenwervende activiteiten te kunnen organiseren

2 Uitputting van eigen vermogen / reserves

3, Afbreuk van reeds geboekte resultaten

4, Afnemende aandacht in de media voor onze thematiek/doelgroep

5 Meer concurrentie tussen goede doelen

Een groot deel van de organisaties maakt zich zorgen over de mogelijkheden om hun fondsenwervende activiteiten uit te voeren. Het feit dat 46% van de goede doelen zich hier (grote) zorgen over maakt (en 22% dat (ook) doet over hun reserves), bevestigt hoe belangrijk de financiële gevolgen van COVID-19 zijn. Opvallend is dat, met uitzondering van meer concurrentie tussen goede doelen, in alle gevallen kleine organisaties zich de meeste zorgen maken.

Kijken we naar de financiële gevolgen, dan zien we dat van de 317 respondenten, de helft (159 organisaties) een verlies aan inkomen noteert over 2020 als gevolg van COVID-19. Hierbij worden de kleinste organisaties (tot 100.000 euro aan totale baten) het hardst getroffen: zij verliezen gemiddeld 13,4% aan opbrengsten ten opzichte van 2019, tegen een verlies van 0,3% bij grote goede doelen (> 2 miljoen euro aan totale baten). Naast deze gerealiseerde verliezen, maken de kleinere organisaties zich dus ook meer zorgen voor de toekomst.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. 317 Erkende Goede Doelen hebben aan het onderzoek meegewerkt; deze groep is representatief voor alle Erkende Goede Doelen. De goede doelen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben een gezamenlijke opbrengst van 2,47 miljard euro.

Meer weten? Het rapport met highlights uit het onderzoek vind je hier.