CBF-Erkenningspaspoort

MS Research

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek totdat de oorzaken van MS bekend zijn en de ziekte te genezen, te behandelen, te voorkomen is.

Dit willen we oplossen

De oorzaken van MS zijn nog niet bekend en de ziekte is nog niet te genezen. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Wij willen fondsen beschikbaar maken voor wetenschappelijk MS-onderzoek, nu en in de decennia die nodig zijn om de oplossing voor alle vormen van MS te vinden.

Dit is waar we trots op zijn

De Stichting levert een substantiële en structurele bijdrage aan het MS-onderzoek. Hierdoor zijn er aanzienlijke verbeteringen in de diagnose en behandeling van MS en behoort Nederlands MS-onderzoek tot de wereldtop. Ook vergroten onze activiteiten het begrip voor mensen met MS.

Medewerkers

7,3

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

2

Erkend sinds

01 juli 1997

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

8 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 4.142.933

Het bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek met als doel de gevolgen van MS te behandelen, de oorzaken van MS te vinden, mensen van MS te genezen en MS uiteindelijk te voorkomen. Daarbij begrip creëren en de zorg verbeteren voor mensen die nu met MS leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 3.473.885

  1. Fondsenwerving: Wij werven fondsen in de private sector ten behoeve van onze kerndoelen 'onderzoek', 'voorlichting' en 'zorg'.
  2. Onderzoek: Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en de oplossingen voor (leven met) MS.
  3. Voorlichting: Wij delen wetenschappelijke, medische en maatschappelijke kennis over (leven met) MS en creëren begrip voor het leven met MS.
  4. Zorg: Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 3.544.617

Dankzij onze donateurs kunnen wij structureel investeren in de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek. Onze reserves bieden garantie voor de komende jaren. Daarmee leggen wij een basis voor de decennia die nog nodig zijn om oplossingen te vinden voor alle mensen met MS.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?