CBF-Erkenningspaspoort

Pandilla Ontwikkelingshulp

Verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking in deelstaat Andhra Pradesh in India.

Dit willen we oplossen

De stichting richt haar activiteiten in eerste instantie op India en in het bijzonder op de deelstaat Andhra Pradesh en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking.

Dit is waar we trots op zijn

Minder armoede en betere scholing voor de lokale bevolking. Bewustwording van vrouwen dat ze zelf hun lot kunnen bepalen. De lokale bevolking is minder afhankelijk van derden. Verminderen eenzaamheid onder de ouderen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

India

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2015

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

5 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 33.421

Betere gezondheid door betere hygiene in voeding. Geven van scholing aan vrouwen en kinderen, zodat vrouwen beter voor zichzelf kunnen zorgen en zo ook voor de kinderen. Hutten voor ouderen, zodat ze een eigen leefruimte hebben.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 9.350

  1. Treffen van voorzieningen voor beter drinkwater, bouwen van drinkwaterinstallaties en opleiding lokale bevolking.
  2. Onderwijs voor kinderen en vrouwen. Onderwijs voor kansarme kinderen en de vrouwen, zodat ze minder afhankelijk zijn van derden.
  3. Bouwen van kleine eenvoudige huisjes, zodat de behoeftige ouderen in het dorp kunnen blijven wonen.
  4. Opleidingsmaterialen voor scholen en meubels voor de scholen.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 36.269

Plaatsen en legen van kledingbakken en deze kleding "verkopen" aan sorteercentrum

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?