CBF-Erkenningspaspoort

UNICEF Nederland

UNICEF streeft naar de wereldwijde realisatie van kinderrechten voor ieder kind.

Dit willen we oplossen

UNICEF ziet er, in opdracht van de Verenigde Naties, op toe dat het Kinderrechtenverdrag door overheden en bedrijven wordt nageleefd. Dat betekent dat alle kinderen, wereldwijd bescherming, gezonde voeding, onderwijs en gezondheidszorg krijgen en hun stem kunnen laten horen.

Dit is waar we trots op zijn

UNICEF biedt noodhulp en structurele ondersteuning aan kinderen wereldwijd. Zo hebben vorig jaar 1,5 mln. Oekraïense kinderen een vorm van onderwijs gekregen, vaccineerde we wereldwijd 23,8 mln. kinderen tegen mazelen en zorgden we voor toegang tot zorg, voeding en schoon water.

Medewerkers

105,5

Actief gebied

216 gebieden

Vrijwilligers

1700

Erkend sinds

01 januari 1998

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

10 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 87.768.000

Heel Nederland zet zich met ons in voor kinderen zodat ieder kind altijd en overal kind kan zijn, doordat wij onze doelgroepen in het hart raken en activeren vanuit een sterke positionering en multidisciplinaire, resultaatgerichte samenwerking.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 72.059.000

  1. Fondsenwerving in Nederland voor het wereldwijde werk van UNICEF.
  2. Door middel van pleitbezorging beïnvloeding van het beleid van de landelijke overheid en van bedrijven.
  3. Kinderen in Nederland en Caribisch Nederland bewust maken van hun rechten en hen helpen hun stem te laten horen.
  4. In Nederland en Caribisch Nederland daadwerkelijk rechten van kinderen realiseren door vergroting van participatie en beschermingssysteem.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 98.125.000

Door fondsenwervende activiteiten onder particulieren (telemarketing, straatwerving, online werving, op evenementen, nalatenschappen, noodhulpacties, met sponsorlopen, enz.) en bedrijven en stichtingen. Aanvullend voor specifieke projecten d.m.v. subsidies.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?