CBF-Erkenningspaspoort

KNGF Geleidehonden

We geven zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven met een professioneel opgeleide hond.

Dit willen we oplossen

Mensen die door hun handicap of aandoening kwetsbaar en afhankelijk zijn, staan soms ‘buitenspel’ en kunnen in een isolement terechtkomen. Wij vergroten de kwaliteit van leven en kansen in de maatschappij dankzij de steun en de vriendschap van een professioneel opgeleide hond.

Dit is waar we trots op zijn

In totaal zijn er ruim 700 honden ‘in functie’ bij cliënten die om diverse redenen geholpen zijn met een professioneel getrainde hond. Via workshops helpen we zo’n 200 mensen. Onze clienten geven aan dat hun kwaliteit van leven dankzij hun hulphond stijgt van een 4,7 naar een 8,2

Medewerkers

101,6

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

510

Erkend sinds

01 juli 2000

Sector

Welzijn

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 13.227.000

Wij streven naar een wereld waarin mensen met een fysieke of psychische beperking zelfstandiger kunnen deelnemen aan de maatschappij. Onze professioneel getrainde honden vergroten de zelfstandigheid, mobiliteit en kwaliteit van leven.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 9.799.000

  1. Het fokken, socialiseren en trainen van hulphonden, en het begeleiden van cliënten met hun hond.
  2. Mensen met PTSS en ouders van kinderen met autisme d.m.v. workshops handvatten aanreiken om hun eigen hond als steun in te zetten.
  3. Begrip en draagvlak creëren in de samenleving voor het gebruik en de toegankelijkheid van assistentiehonden.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 11.621.000

In 2022 ontvingen wij 89% van onze inkomsten uit fondsenwerving: vaste en eenmalige donaties, nalatenschappen, acties en campagnes. En 11% ontvingen wij van zorgverzekeraars als een gedeeltelijke vergoeding voor de afgeleverde hulphonden.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?