CBF-Erkenningspaspoort

UN Women

Vrouwenrechten en gendergelijkheid bevorderen, wereldwijd én in Nederland

Dit willen we oplossen

Genderongelijkheid en discriminatie van vrouwen en meisjes wereldwijd en in Nederland

Dit is waar we trots op zijn

UN Women combineert lobby bij regeringen om wetten te veranderen met projecten om de levens van vrouwen daadwerkelijk te verbeteren, en betrekt mannen en jongens zoveel mogelijk bij de strijd voor gendergelijkheid.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2019

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

2 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 136.827

Een wereld waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, gelijke kansen hebben en waarin geweld tegen vrouwen en meisjes uitgebannen is

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 90.092

  1. Fondsenwerving voor de projecten van UN Women wereldwijd, voornamelijk uitgevoerd door de field offices in 60 landen
  2. Projecten om geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder straatintimidatie te bestrijden in Nederland
  3. Projecten om een gelijke politieke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Nederland te bevorderen
  4. Projecten om economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen en bedrijven aan te zetten tot genderbeleid in Nederland

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 149.010

Het werven van geld van particulieren, bedrijven, serviceclubs en gemeentes. Daarnaast hebben we in 2020 ook geld gekregen vanuit UN Women Internationaal om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?