CBF-Erkenningspaspoort

113 Fonds Zelfmoordpreventie

Zorgen dat donaties van particulieren en organisaties optimaal worden ingezet voor onderzoek en campagnes rondom suïcidepreventie.

Dit willen we oplossen

Per dag overlijden gemiddeld vijf mensen door suïcide in Nederland. Het 113 Fonds streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfdoding. De missie van het fonds laat zich kernachtig samenvatten in: meer weten en meer praten.

Dit is waar we trots op zijn

Het Fonds is trots op haar bijdrage aan de ontwikkeling van suïcidepreventie in Nederland, door het steunen van wetenschappelijk onderzoek en publiekscampagnes.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

3

Erkend sinds

01 december 2023

Sector

Welzijn

Doelgroep

Algemeen publiek

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 628.279

Meer weten: een zelfdoding is zeer complex, er is nooit één oorzaak aan te wijzen, voor gerichte preventie is meer onderzoek nodig. Meer praten: er rust nog altijd een taboe op praten over zelfdoding terwijl het gesprek juist zo belangrijk is.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 609.340

  1. Veel nabestaanden, particulieren/organisaties, organiseren acties om verloren dierbaren te eren en geld op te halen voor suïcidepreventie.
  2. Deze middelen uit de samenleving zetten wij in om suïcidepreventie in de samenleving te verbreden en uit de kinderschoenen te krijgen.
  3. Door meer onderzoek mogelijk te maken naar oorzaken van suïcide en interventies om het te voorkomen.
  4. Door het taboe te doorbreken, we moeten meer praten. Zo’n gesprek is spannend, maar iedereen kan het leren.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 131.899

Wij faciliteren de mogelijkheden om te doneren of donaties te werven voor suïcidepreventie. Daarnaast werven wij actief fondsen bij relevante instanties en fondsen. In de toekomst gaan we ook geld inzamelen door middel van crowdfunding.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?