CBF-Erkenningspaspoort

3xM

Onze droom is om voor eind 2030 1.000.000 mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuis te brengen.

Dit willen we oplossen

1. Veel mensen kennen Jezus Christus nog niet. 2. In veel landen waar 3xM werkt is te weinig aandacht voor prangende sociale problemen. 3. Kerken werken er nog te vaak langs elkaar heen. 4. Lokale christenen zijn te weinig getraind in het maken van discipelen.

Dit is waar we trots op zijn

We krijgen meer reacties op onze uitingen dan onze lokale partners aankunnen. Er is dus veel vraag naar het evangelie van Jezus Christus. En wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat onze aanpak effectief is en effectiever dan soortgelijke organisaties.

Medewerkers

8,87

Actief gebied

16 gebieden

Vrijwilligers

18

Erkend sinds

01 juli 2001

Sector

Religie en levensbeschouwing

Doelgroepen

9 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 2.252.819

1. Voor 2030 een miljoen mensen tot discipel van Jezus Christus maken. 2. Moderne media programma’s over belangrijke thema’s te maken. 3. Kerken bij elkaar te brengen en hen een belangrijke taak te geven in ons werk. 4. Streven naar een meer rechtvaardige samenleving.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 1.974.833

  1. (Laten) produceren van media items.
  2. Training van partner organisaties en (lead)trainers in het maken van discipelen.
  3. Nazorg bieden aan mensen die op onze uitzendingen reageren.
  4. Voorlichting in Nederland

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 1.774.937

Zie jaarrekening. Fondsenwerving in NL en BTL bij particulieren, kerken, fondsen, vermogenden, bedrijven, crowdfunding.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?