CBF-Erkenningspaspoort

AAD

Het internationaal organiseren en faciliteren van uitwisseling van praktisch toepasbare medische en verpleegkundige kennis en kunde.

Dit willen we oplossen

Kennistekorten aangaande medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkeling)samenwerking in de vorm van AAD-kennisbruggen waarbij de inzet is om in het doelland vanuit wederkerigheid en evenwaardigheid samen toe te werken naar een zelfstandige eindsituatie.

Dit is waar we trots op zijn

Duurzame professionele groei van medische en verpleegkundige professionals in doellanden voor (ontwikkeling)samenwerking vanuit wederkerigheid en evenwaardigheid met als resultaat een zelfstandige eindsituatie in kennisontwikkeling.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 april 2018

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

4 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 14.235

Aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van medische en verpleegkundige zorgprofessionals in doellanden d.m.v. vraag- en praktijkgestuurde leerprogramma's met daarin opleiding, learning on the job en talentontwikkeling gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 11.525

  1. Fysiek Het organiseren & faciliteren van uitwisselingsprogramma's d.m.v. AAD-kennisbruggen, met focus op medische & verpleegkundige thema's
  2. Digitaal Een digitaal AAD kennisplatform met de focus op: -coaching en opleiding -leernetwerken -het inrichten van een kennis database
  3. AAD Academie Het bij elkaar brengen van vraagstukken en antwoorden in ons internationaal lerend netwerk. Onszelf overbodig maken!
  4. AAD Campagnes uitvoeren - Opstarten - Uitvoeren - Evalueren

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 13.000

Vooralsnog vanuit het netwerk van de betrokken vrijwilligers. Vanaf 2023 en verder zal aanvullende fondswerving vanuit een aanvullende strategie plaatsvinden, die in 2023 is bepaald en in 2023 vastgesteld. Daarbij zetten we in op vaste donateurs voor AAD-kennisbruggen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?