CBF-Erkenningspaspoort

ActionAid

ActionAid streeft naar sociale gelijkheid, gender gelijkheid en het uitbannen van armoede.

Dit willen we oplossen

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede, onrecht en ongelijkheid in de wereld aan. Vrouwenrechten staan centraal in ons streven naar een duurzame aard en een eerlijke economie.

Dit is waar we trots op zijn

We werken samen met mensenrechtenverdedigers die met gevaar voor eigen leven opkomen voor de rechten van gemarginaliseerde groepen. Door dit werk hebben gemeenschappen en bewegingen wereldwijd een stem gekregen in besluitvorming over hun rechten en vrijheden.

Medewerkers

17,8

Actief gebied

6 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juli 2000

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 3.052.946

We streven naar een eerlijke en duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarbij staan de rechten van, en kansen voor, vrouwen centraal.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 2.123.279

  1. Samen met lokale gemeenschappen geven we voorlichting over mensen- en vrouwenrechten, en training om deze rechten op te kunnen eisen.
  2. Samen met bewegingen en netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau werken we aan een eerlijker en duurzamer wereld.
  3. We lobbyen en voeren campagne op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor eerlijke regelgeving en uitvoering.
  4. We doen onderzoek naar schendingen van mensenrechten en vrouwenrechten en gebruiken dit als basis voor lobby- en campagne.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 2.951.734

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van 3,3 miljoen euro. ActionAid ontvangt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt gesteund door 20.000 supporters.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?