CBF-Erkenningspaspoort

Adamfo Ghana

Adamfo Ghana zet zich in voor het welzijn en een betere toekomst voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat leven.

Dit willen we oplossen

In Ghana leven en werken tienduizenden kinderen op straat. De problematiek van het straatleven is veelzijdig, daarom wordt zoveel mogelijk met een integrale aanpak gewerkt. De focus ligt hierbij op gezinsgerichte zorg, onderwijs, beroepstraining, ondernemerschap, lobby& advocacy.

Dit is waar we trots op zijn

Ons werk richt zich op de empowerment van de kinderen, families en gemeenschappen aldaar. Zij krijgen de handvaten om zelf hun situatie te verbeteren en om hun toekomst vorm te geven. Geen afhankelijkheid creëren, maar de doelgroep in haar eigen kracht zetten – daar gaat het om.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

2 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 februari 2021

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2023)

€ 81.891

Geen enkel kind meer op straat. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben om in een veilige thuissituatie, als kind, op te groeien; en om naar school te gaan en hun talenten en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans op een mooie toekomst.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2023)

€ 79.579

  1. Gezinsgerichte zorg & Onderwijs: verlaten van de straat en reintegratie van het kind bij familie/ gemeenschap. Toegang bieden tot onderwijs.
  2. Ondernemerschap & Werkgelegenheid: Kinderen en jongeren volgen een vakopleiding in beroep naar keuze, steun in opstarten onderneming, etc.
  3. Bewustmaking & Advocacy: voorlichting aan gemeenschappen, stakeholder forums, mediacampagne, trainen van StreetChampions, lobby politici,etc
  4. Overige projecten: Zoals een Kindwelzijnskliniek in Accra en een kinderdagverblijf/ creche voor straatpeuters en -babies in Kumasi,

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2023)

€ 87.877

Eenmalige giften en maandelijkse donaties van particulieren, crowdfunding, daarnaast medefinanciering door fondsen zoals Wilde Ganzen, vermogensfondsen, kringloopwinkels. Tevens af en toe sponsoring door scholen, bedrijven, etc.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2023.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?