CBF-Erkenningspaspoort

Advocaten voor Advocaten, Lawyers for Lawyers of L4L

Elke advocaat kan zijn beroep vrij en onafhankelijk uitoefenen – altijd en overal

Dit willen we oplossen

Lawyers for Lawyers ondersteunt wereldwijd advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd of tegengewerkt. Iedereen moet toegang hebben tot een advocaat die zijn beroep vrij en onafhankelijk kan uitoefenen. Alleen dan kunnen advocaten de rechten van hun cliënten beschermen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat advocaten die in moeilijke omstandigheden moeten werken zich door ons gesteund voelen; voorbeeld: advocaten in Turkije die worden vervolgd hebben ons meermalen laten weten dat onze aanwezigheid als waarnemers bij zittingen in processen tegen hen, hen moed geeft door te gaan.

Medewerkers

2,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

72

Erkend sinds

01 april 2017

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

3 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 199.223

Lawyers for Lawyers streeft ernaar dat elke advocaat haar/zijn/hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kan uitoefenen, zonder ongeoorloofde druk of inmenging van derden en zonder angst voor vergeldingsmaatregelen. Altijd en overal.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 140.509

  1. Wereldwijd ondersteunen we advocaten die vanwege hun beroep worden bedreigd of tegengewerkt.
  2. We wisselen kennis en contacten uit met advocaten en advocatenorganisaties om hun positie te versterken.
  3. We pleiten voor betere bescherming en garanties voor het functioneren van advocaten in wetten, regels en de naleving daarvan in de praktijk.
  4. We creeren bewustzijn bij stakeholders over de vitale rol van advocaten in de bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 587.774

Lawyers for Lawyers is volledig afhankelijk van donaties van voornamelijk individuele advocaten, advocatenkantoren, advocatenverenigingen en andere juridische organisaties.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?