CBF-Erkenningspaspoort

Akka´s Ganzenparadijs

Hulp bieden aan levende wezens (met name dieren), die mishandeld, met de dood óf in hun bestaan bedreigd worden in de ruimste zin deswoords

Dit willen we oplossen

Het lijden van vele levende wezens (met name dieren) als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van levende wezens dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij dieren helpen door een conflictsituatie tussen mens en dier op te lossen. De dieren hierbij onderdak bieden en een nieuwe toekomst. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond gaan oplossen, door middel van educatie en preventiemaatregelen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

3 gebieden

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 juni 2017

Sector

Dieren

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 127.221

Direct hulp bieden aan levende wezens door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken weg te nemen om een veilige toekomst voor het levend wezen te creëren en te garanderen.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 114.178

  1. Opvangen van dieren in één van de 3 opvangcentra, in Dalen (Akka's Ganzenparadijs), Emmen (Akka's Stadsboerderij) en Spankeren (Dependance).
  2. Deelnemen en organiseren van hulpacties voor dieren in nood. Bijvoorbeeld: juli 2018 met vangen en vervoeren van de olievogels in Rotterdam.
  3. Bewustwording creëren door educatie via onze opvangcentra, lezingen, politiek, Open Dagen, maar ook op markten willen we mensen informeren.
  4. Herplaatsing van dieren, waardoor de opvang gewaarborgd blijft.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 77.954

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?