CBF-Erkenningspaspoort

Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten voor kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika in het gedachtegoed van Albert Schweitzer.

Dit willen we oplossen

De missie van het NASF is het ondersteunen van kwetsbare groepen en gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika door het realiseren van een gezonde leefomgeving, het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het toegankelijker maken van gezondheidszorg.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1976 ondersteunen we gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika. Dankzij de steun van onze gezondheidspioniers en achterban hebben wij inmiddels tienduizenden kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika direct of of indirect geholpen richting een betere gezondheid.

Medewerkers

1,6

Actief gebied

7 gebieden

Vrijwilligers

27

Erkend sinds

01 juli 1999

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

7 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 330.450

Wij willen dat de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika kunnen beschikken over mogelijkheden om in gezondheid te leven en daarmee hun zelfredzaamheid vergroten. Daarom steunen wij kleinschalige, concrete, innovatieve gezondheidsprojecten.

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 271.059

  1. Wij financieren kleinschalige projecten, altijd geïnitieerd en gedragen door de lokale mensen zelf, deze zijn gescreend op duurzaamheid.
  2. Wij werken samen met lokale gezondheidspioniers. De betrokkenheid binnen de gemeenschap en de directe impact is daardoor groot.
  3. Door onze projecten te richten op: gezonde leefomgeving, vergroten van gezondheidsvaardigheden en toegankelijk maken van gezondheidszorg.
  4. 100% van de giften gaat naar de projecten in Afrika.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 169.591

We ontvangen donaties van kerken, fondsen, bedrijven en organisaties zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onze particuliere donateurs zijn soms al 35 jaar bij ons! De beleggingen betalen de bureaukosten.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?