CBF-Erkenningspaspoort

Als kanker je raakt

Lotgenoten bij elkaar brengen, mensen hun kijkrichting veranderen zodat zij opgewassen zijn tegen een leven met kanker.

Dit willen we oplossen

De stichting biedt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden ondersteuning, bemoediging en toerusting bij levens- en zingevingsvragen tijdens én na het ziek-zijn. Dit vanuit christelijke perspectief. Wij kunnen niet de omstandigheden veranderen, maar wel de kijkrichting.

Dit is waar we trots op zijn

Dat mensen die zelf of in hun omgeving door kanker geraakt zijn een platform wordt geboden voor herkenning en erkenning, saamhorigheid te bieden. Bemoediging, omstandigheden creëren voor goede gesprekken. Ontspanning voor mensen die geteisterd worden door deze vreselijke ziekte.

Medewerkers

0,7

Actief gebied

Nederland

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 maart 2019

Sector

Welzijn

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 81.250

Als mensen antwoorden vinden op de vragen met betrekking tot zingeving in relatie tot hun ziekte, dan zullen zij beter kunnen functioneren voor zichzelf en naar hun naaste omgeving waardoor het maatschappelijk welbevinden wordt vergroot,

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 59.950

  1. Uitgeven van het troostboek 'Als kanker je raakt' te bestellen op de website
  2. Organiseren van landelijke ontmoetingsdagen voor lotgenoten
  3. Organiseren van regionale ontmoetingsdagen met een thema voor mensen die geraakt zijn door kanker
  4. E-hulp

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 104.250

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?