CBF-Erkenningspaspoort

Amara Foundation

Groot in kleinschaligheid voor kansarme kinderen.

Dit willen we oplossen

Wij bieden ondersteuning aan ouderloze, kansarme of gehandicapte kinderen op gebied van opvang en zorg, scholing, therapie en sport in Kisumu, Kenia.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat donaties voor bijna 100% op de projecten terecht komen. Wij zijn trots op de positieve ontwikkelingen die we zien in Kenia. Mensen maken gebruik van de kans die ze krijgen.

Medewerkers

Onbekend

Actief gebied

Kenia

Vrijwilligers

Onbekend

Erkend sinds

01 januari 2016

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

6 doelgroepen

Status

Dit willen we bereiken

Cijfers van

Vergelijken met

Onze uitgaven (2022)

€ 39.181

De verbeteringen die Amara Foundation wil bereiken zijn: meer kinderen kans op goed onderwijs, betere zorg voor het gehandicapte kind wat betreft therapie, hulpmiddelen en scholing, zorg zo dicht mogelijk bij huis waar mogelijk, positieve sportbeleving

Zo bereiken we ons doel

Doelbesteding (2022)

€ 38.153

  1. Financiele ondersteuning, betaling van schoolgeld, hulpmiddelen, therapie en reisgeld. Plaatsing faciliteren bij familie / pleeggezin.
  2. In samenspraak met en op aanvraag van de lokale leidinggevenden van de projecten nemen wij onze besluiten m.b.t. ondersteuning.
  3. Het onderhouden van contact met betrokkenen in Kenia (Kisumu), de leidinggevenden van de diverse projecten.
  4. Ondersteuning van sporten in een van de sloppenwijken. Dit m.b.t. verstrekken van materiaal en facilitering deelname competitie.

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten (2022)

€ 60.058

Particuliere donaties, periodieke giften, aanvragen projectgeld bij bedrijven, aanvragen bij overkoepelende goede doelen die geld verdelen naar kleinere stichtingen, activiteiten van bestuursleden en vrijwilligers (vormsel, marktplaats verkopen, flessenacties). Acties op scholen.

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2022.

Wil je weten wat de Erkenning betekent?

Wat is de CBF-Erkenning?